Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Funny Square Thru ({n}) [C2]
   (Dave Hodson 1975)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en T-Bone 2 x 2 eller andra tillämpliga formationer.

De som tittar på varandra (eller i en R-H Mini-Wave) Right Pull By; (slut på Funny Square Thru 1)
och 1/4 In; de som tittar på varandra Left Pull By; (slut på Funny Square Thru 2)
och 1/4 In; de som tittar på varandra Right Pull By; (slut på Funny Square Thru 3)
och 1/4 In; de som tittar på varandra Left Pull By (slut på Funny Square Thru 4).

För varje hand, skall de som tittar på varandra dra förbi med den rätta alternerande handen och om det inte är sista handen ska desamma dansarna göra 1/4 In (mot mitten av 4-dansare formationen). Efter den sista 'Pull By', gör inte någon 1/4 In.

Funny Square Thru:

 
     
före
Funny Square Thru
 efter
Funny Square Thru 1
 efter
aktiva 1/4 In
 efter
Funny Square Thru 2
 
     
efter
aktiva 1/4 In
 efter
Funny Square Thru 3
 efter
aktiva 1/4 In
 efter
Funny Square Thru 4
(klart)

Kommentarer:
  • 1/4 In är mot mitten av 4-dansare formationen.
  • Om {n} inte anges är det 4 som vid en normal Square Thru.
  • Gör inte 1/4 In efter den sista handen.
  • När man startar i en rektangulär T-Bone uppställning där några dansare tittar på varandra och några är i R-H Mini-Wave, skall bara de som tittar på varandra börja på callet, även om ur teknisk synpunkt de dansare som är i en R-H Mini-Wave också skulle kunna göra en Right Pull By!
  • Ibland kan en caller calla Funny Square Thru {n} även om det inte är möjligt för någon att göra Pull By på den n-te handen. De som gör Pull By på n-1 skall ändå göra 1/4 In.

Variant: Funny Square Thru {n} & 1/2: Dansare som gör den slutliga Pull By stoppar i en Mini-Wave. Detta är samma som Funny Square Thru {n + 1} To A Wave.

CALLERLAB definition for Funny Square Thru

Choreography för Funny Square Thru (n)

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/funnysquarethru.php?level=master&language=sweden
19-April-2024 17:26:56
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL