Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Funny Square Thru ({n}) [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Funny Square Thru (n) -- [C2]
   (Dave Hodson 1975)
All levels:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formace T-Bone 2 x 2 a dalších vhodných.

Ti, co se na sebe koukají (nebo ti v R-H Mini-Wave) Right Pull By; (konec Funny Square Thru 1)
a 1/4 In; ti, co se na sebe koukají Left Pull By; (konec Funny Square Thru 2)
a 1/4 In; ti, co se na sebe koukají Right Pull By; (konec Funny Square Thru 3)
a 1/4 In; ti, co se na sebe koukají Left Pull By; (konec Funny Square Thru 4)

Ti, co dělají Pull By musí postupně střídat ruce. Zároveň, pokud to nebyla poslední ruka, dělají oba 1/4 In (směrem ke sředu své formace). Po posledním Pull By se nikdo netočí.

Funny Square Thru:
 

     
před
Funny Square Thru
 po
Funny Square Thru 1
 po
aktivní 1/4 In
 po
Funny Square Thru 2
 
     
po
aktivní 1/4 In
 po
Funny Square Thru 3
 po
aktivní 1/4 In
 po
Funny Square Thru 4
(hotovo)

Poznámky:

  • 1/4 se provádí směrem ke středu vlastní formace čtyř tanečníků
  • Pokud není řečeno {n}, myslí se 4 jako u normálního Sguare Thru.
  • Po poslední ruce už 1/4 In nedělejte.
  • Pokud figura začíná ze čtvercové formace, v níž jsou někteří v pravé mini vlně a druzí se na sebe koukají, tak provádět figuru začnou ti, co se na sebe koukají, i když technicky vzato mohou Right Pull By udělat všichni!
  • Někdy caller řekne Funny Square Thru {n} , přičemž na konci figury není nikdo, kdo by mohl udělat Pull By ne n-tou ruku. V takovém případě stále platí, že ti, kdo dělali Pull By na n-1 ruku, udělají 1/4 In.

Variace: Funny Square Thru {n} & 1/2: Tanečnící provádějící poslední Pull By se zastaví v Mini-Wave. Je to totéž jako Funny Square Thru {n + 1} To A Wave.

CALLERLAB definition for Funny Square Thru

Choreography for Funny Square Thru (n)

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/funnysquarethru.php?level=master&language=czech
20-June-2019 00:56:31
Copyright © Vic Ceder.  All Rights Reserved.