Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Funny Concept [C2]
   (upphovsman okänd)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Funny CONCEPT betyder att bara de dansare som kan göra nästa del av ett givet call utan att använda phantoms och utan att sluta på samma position som en annan dansare,  gör denna del av callet.

Notera: Funny betyder inte nödvändigtvis att de som tittar på varandra gör nästa del.

     
före
Funny Touch 1/4
3 gånger
 efter
1
 efter
2
 efter
3
(klart)
 
före
Funny 6 By 2 Acey Deucey
 efter
     
före
Funny The Axle
But Cast 3/4
 efter
Outsides Cross Cast Back
 efter
Funny Cast Off 3/4
 efter
Centers Trade
(klart)

Se också Funny formation Circulate (n) [C2] och Funny Square Thru (n) [C2].

CALLERLAB definition for Funny Concept

Choreography för Funny Concept

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/funny.php?level=master&language=sweden
15-July-2024 11:04:01
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL