Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Funny CONCEPT betyder att bara de dansare som kan göra nästa del av ett givet call utan att använda phantoms och utan att sluta på samma position som en annan dansare,  gör denna del av callet.

Notera: Funny betyder inte nödvändigtvis att de som tittar på varandra gör nästa del.

     
före
Funny Touch 1/4
3 gånger
 efter
1
 efter
2
 efter
3
(klart)
 
före
Funny 6 By 2 Acey Deucey
 efter
     
före
Funny The Axle
But Cast 3/4
 efter
Outsides Cross Cast Back
 efter
Funny Cast Off 3/4
 efter
Centers Trade
(klart)

Se också Funny formation Circulate (n) [C2] och Funny Square Thru (n) [C2].

https://www.ceder.net/def/funny.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.