Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Fractal CONCEPT [C4]
   (Vic Ceder 1998)
C4:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

V daném povelu nahraďte každou otočku o čtvrt (1/4 turn) otočkou o 3/4 (3/4 turn) a naopak.

Výměna 1/4 a 3/4 otoček se používá jen v těch částech figury, ve kterých se během otáčení tanečníci drží během provádění té čáti za ruce.

Tudíž, pouze následující pohyby jsou modifikovány:

 • Arm Turns
 • Cast Offs
 • Stars ( včetně Facing Stars )
 • Single Hinges ( Pouze z formace Mini-Wave. Pro Partner Hinges (z formace Couple) to neplatí, protože tanečníci se během provádění nedrží. )

Příklady (kurzívou jsou vyznačeny rozdíly proti normálnímu provedení):

 • Fractal Spin The Top: Z formací Wave nebo Facing Couples. Arm Turn 1/2; Centers Arm Turn 1/4, Ends move up (Lockit).
 • Fractal Transfer The Column: Z formace Mini-Wave Columns. První dva Transfer, druzí dva Step Forward To A Box a Arm Turn 1/4; všichni Extend.
 • Fractal Linear Cycle: Z formace Wave. Arm Turn 3/4; Leaders Fold; Any Shoulder Double Pass Thru; Any Shoulder Peel Off.
 • Fractal Snap The Lock: Z formace Parallel Lines. Partner Tag; Outsides Partner Tag, Centers Step To A Wave, Fan The Top, Step Thru.

Příklady figur s oběma zátočkami:

 • Fractal Swing The Fractions: Right Arm Turn 3/4; Left Arm Turn 1/2; Right Arm Turn 1/4; Left Arm Turn 1/2; Right Arm Turn 3/4.
 • Fractal Locker's Choice: Z formace Parallel Waves. Fan The Top; Centers Fan The Top a Cast Off 3/4, Outsides Trade a Step & Fold.
 • Fractal Relay The Top: Z formací Parallel Waves nebo Eight Chain Thru. Arm Turn 1/2; Centers Arm Turn 1/4, Ends 1/2 Circulate; Center Star Turn 3/4, Outsides Trade; Ti, kdo se potkají Arm Turn 1/4,ostatní dostoupí (move up).
 • Fractal Cast A Shadow: Z formací Parallel Waves nebo Two-Faced Lines. Koncoví 1/2 Zoom, Arm Turn 1/4 and Spread, Centers koukají ven Cloverleaf, Centers koukající dovnitř Extend, Cast Off 3/4 and Extend.

Poznámky:
 • Délka provedení figur se při použití konceptu Fractal může změnit, obzvlášť v případech, kdy je Cast Off 3/4 nahrazeno Cast Off 1/4. Například při Fractal Follow Your Leader udělají Trailers Extend, Arm Turn 1/4 a pak musí počkat několik dob, než ti druzí udělají Tandem Cross Fold.
 • Část figury Linear Action ro Outsides začíná Hinge a pak je Trade. Tudíž (za předpokladu, že Outsides začínají v Mini-Wave), Fractal Linear Action by pro Outsides znamenalo Arm Turn 3/4 následované Trade.
 • Původní definice Fractal zahrnovala i možnost modifikace Box Counter Rotates. Už si ale nemyslím, že by to mělo být dovoleno.
 • Příklady částí figur, které nejsou ovlivněné konceptem Fractal (Krátce jsem přemýšlel o 'zlegalizování' těchto pohybů definotoricky, ale nakonec jsem se rozhodl to nedělat):

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C4:     

https://www.ceder.net/def/fractal.php?level=C4&language=czech
13-April-2024 15:23:10
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL