Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Fractal CONCEPT [C4]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Fractal CONCEPT -- [C4]
   (Vic Ceder 1998)
C4:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

V daném povelu nahraďte každou otočku o čtvrt (1/4 turn) otočkou o 3/4 (3/4 turn) a naopak.

Výměna 1/4 a 3/4 otoček se používá jen v těch částech figury, ve kterých se během otáčení tanečníci drží během provádění té čáti za ruce.

Tudíž, pouze následující pohyby jsou modifikovány:

 • Arm Turns
 • Cast Offs
 • Stars ( včetně Facing Stars )
 • Single Hinges ( Pouze z formace Mini-Wave. Pro Partner Hinges (z formace Couple) to neplatí, protože tanečníci se během provádění nedrží. )

Příklady (kurzívou jsou vyznačeny rozdíly proti normálnímu provedení):

 • Fractal Spin The Top: Z formací Wave nebo Facing Couples. Arm Turn 1/2; Centers Arm Turn 1/4, Ends move up (Lockit).
 • Fractal Transfer The Column: Z formace Mini-Wave Columns. První dva Transfer, druzí dva Step Forward To A Box a Arm Turn 1/4; všichni Extend.
 • Fractal Linear Cycle: Z formace Wave. Arm Turn 3/4; Leaders Fold; Any Shoulder Double Pass Thru; Any Shoulder Peel Off.
 • Fractal Snap The Lock: Z formace Parallel Lines. Partner Tag; Outsides Partner Tag, Centers Step To A Wave, Fan The Top, Step Thru.

Příklady figur s oběma zátočkami:

 • Fractal Swing The Fractions: Right Arm Turn 3/4; Left Arm Turn 1/2; Right Arm Turn 1/4; Left Arm Turn 1/2; Right Arm Turn 3/4.
 • Fractal Locker's Choice: Z formace Parallel Waves. Fan The Top; Centers Fan The Top a Cast Off 3/4, Outsides Trade a Step & Fold.
 • Fractal Relay The Top: Z formací Parallel Waves nebo Eight Chain Thru. Arm Turn 1/2; Centers Arm Turn 1/4, Ends 1/2 Circulate; Center Star Turn 3/4, Outsides Trade; Ti, kdo se potkají Arm Turn 1/4,ostatní dostoupí (move up).
 • Fractal Cast A Shadow: Z formací Parallel Waves nebo Two-Faced Lines. Koncoví 1/2 Zoom, Arm Turn 1/4 and Spread, Centers koukají ven Cloverleaf, Centers koukající dovnitř Extend, Cast Off 3/4 and Extend.

Poznámky:

 • Délka provedení figur se při použití konceptu Fractal může změnit, obzvlášť v případech, kdy je Cast Off 3/4 nahrazeno Cast Off 1/4. Například při Fractal Follow Your Leader udělají Trailers Extend, Arm Turn 1/4 a pak musí počkat několik dob, než ti druzí udělají Tandem Cross Fold.
 • Část figury Linear Action ro Outsides začíná Hinge a pak je Trade. Tudíž (za předpokladu, že Outsides začínají v Mini-Wave), Fractal Linear Action by pro Outsides znamenalo Arm Turn 3/4 následované Trade.
 • Původní definice Fractal zahrnovala i možnost modifikace Box Counter Rotates. Už si ale nemyslím, že by to mělo být dovoleno.
 • Příklady částí figur, které nejsou ovlivněné konceptem Fractal (Krátce jsem přemýšlel o 'zlegalizování' těchto pohybů definotoricky, ale nakonec jsem se rozhodl to nedělat):

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C4:     

https://www.ceder.net/def/fractal.php?language=czech&level=C4
23-May-2019 13:11:20
Copyright © Vic Ceder.  All Rights Reserved.