Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Echo CONCEPT [C3B]
   (Geo Jedlicka)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

 1. Gör {any CONCEPT} {anything}; sedan
 2. gör {anything}.

Echo As Couples 1/2 Tag:

 
   
före
 efter
As Couples 1/2 Tag
 efter
1/2 Tag
(klart)
Echo Tandem Hinge:

 
   
före
 efter
Tandem Hinge
 efter
Hinge
(klart)

 
   
före
 efter
6 By 2 Acey Deucey
 efter
Acey Deucey
(klart)
Echo Tandem Twosome Cast Off 3/4:

 
   
före
 efter
Tandem Twosome Cast Off 3/4
 efter
Cast Off 3/4
(klart)

Kommentarer:
 • Gör hela callet utan ordet Echo;gör sen callet utan ordet Echo och utan det första CONCEPT.
  • Till exempel, Echo Cross Concentric Spin The Top är en Cross Concentric Spin The Top följt av Spin The Top (konceptet Cross Concentric togs bort, inte ordet Cross).
 • Var noga med att bara ta bort det första konceptet. Till exempel,ta L-H Columns och gör Split Phantom Column Circulate Twice. Från denna formation, tänk på en Echo Split Phantom Waves Tandem Spin The Top. Det blir en Split Phantom Waves Tandem Spin The Top, följt av en Tandem Spin The Top.
 • Använt med Concept som relaterar till callets delar, kan Echo snabbt bli svårt.

  JÄMFÖR FÖLJANDE (från R-H Columns):

  • Echo Tandem 1/4 Thru:
   1.  Tandem 1/4 Thru;
   2.  1/4 Thru.
  • Echo Initially Tandem 1/4 Thru:
   1.  Initially Tandem 1/4 Thru;
   2.  1/4 Thru.
   Ja,fallet ovan kan vara tvetydigt och kan bero på hur callern säger det och du kan bli frestad att bara ta bort Initially. Eftersom Initially kräver ett följande concept, anser vi att man skall ta bort både Initially och följande concept. Detta liknar fallet med Echo Cross Concentric som nämnts tidigare.
  • Initially Echo Tandem 1/4 Thru:
   1.  Echo Tandem Right Arm Turn 1/4 (Tandem Right Arm Turn 1/4 sedan Right Arm Turn 1/4)
   2.  (Centers) Left Arm Turn 1/2.

Förslag till caller: Använd inte Echo med concept som relaterar till delar på C3B. Använd det bara på C4 och då bara sparsamt.


Följande utvidgningar av Echo används på C4:

 • Double Echo Concept1 Concept2 {anything} [C4]:

  • Gör följande:
   1.  Concept1 Concept2 {anything};
   2.  Concept2 {anything};
   3.  {anything}.
  • Till exempel, från R-H Columns efter att alla har gjort en Squeeze: Double Echo Split Phantom Columns Tandem Scoot Back: Split Phantom Columns Tandem Scoot Back; Tandem Scoot Back; Scoot Back.
 • Triple Echo Concept1 Concept2 Concept3 {anything} [C4]:

  • Gör följande:
   1.  Concept1 Concept2 Concept3 {anything};
   2.  Concept2 Concept3 {anything};
   3.  Concept3 {anything};
   4.  {anything}.
 • Quadruple Echo Concept1 Concept2 Concept3 Concept4 {anything} [C4]:

  • Gör följande:
   1.  Concept1 Concept2 Concept3 Concept4 {anything};
   2.  Concept2 Concept3 Concept4 {anything};
   3.  Concept3 Concept4 {anything};
   4.  Concept4 {anything};
   5.  {anything}.
 • Reverse Echo {any CONCEPT} {anything} [C4]:

  • Gör följande:
   1.  {anything};
   2.  Concept {anything}.
  • Till exempel, från en Tidal Wave, Reverse Echo Tandem Spin The Top: Spin The Top; Tandem Spin The Top.

Choreography för Echo CONCEPT

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/echo.php?level=master&language=sweden
15-June-2024 03:56:06
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL