Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

6 By 2 Acey Deucey [A1]
   (upphovsman okänd)
A1:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Twin Diamonds, Hourglass eller andra tillämpliga formationer.

Outside 6 Circulate medan Very Center 2 Trade.

Slutar i samma formation som startformationen, såvida inte två dansare möts i samma position.

Från Twin Diamonds:

 
 
före
6 By 2 Acey Deucey
 efter
Från en Hourglass:

 
 
före
6 By 2 Acey Deucey
 efter
Från en 1/4 Tag uppställning:

 
 
före
6 By 2 Acey Deucey
 efter
Från en "H":

 
 
före
6 By 2 Acey Deucey
 efter
Från Point-to-Point Diamonds:

 
 
före
6 By 2 Acey Deucey
 efter

Kommentarer:
 • Outside 6 Circulate i sin distorderade 6-dansare formation. För att göra Circulate, gå framåt till nästa position för Outside 6, och vrid om nödvändigt (inte alls, 1/4, eller 1/2) för att inta den ursprungliga ansiktsriktning som den dansare hade som stod på den position du går till. Om du tittar på en dansare i din Circulate bana, inta den dansarens ursprungliga motsatta ansiktsriktning.
 • Acey Deucey betyder "Ends Circulate, Centers Trade". 6 By 2 Acey Deucey betyder att 6 dansare Circulate medan 2 dansare gör en Trade. Den första siffran (6) är antalet dansare i Circulate banan; den andra siffran (2) är antalet dansare som gör Trade. Därför är en normal Acey Deucey en 4 By 4 Acey Deucey.
 • Vanliga varianter:
  • 6 By 2 Acey Deucey, Very Centers go 1 & 1/2
  • 6 By 2 Acey Deucey, Circulators go Twice
 • Acey Deucey, Outside 4 Circulate medan Center 4 Trade.
  • Från Twin Diamonds, kan en caller säga antingen Acey Deucey eller 6 By 2 Acey Deucey. Båda är tillåtna, men olika call.
  • 6 By 2 Acey Deucey, Outside 6 Circulate medan Very Center 2 Trade.

4 By 2 Acey Deucey:

 
 
före
4 By 2 Acey Deucey
 efter

Acey Deucey [Plus] (Larry Dee 1963): Från tillämpliga formationer. Outside 4 Circulate medan Center 4 Trade.

3 By 2 Acey Deucey [C1]: Från tillämpliga formationer. Outside Triangles Circulate medan Very Center 2 Trade.

JÄMFÖR FÖLJANDE
Detta är startformationen
för var och en av de följande:
 
   
efter
Acey Deucey
 efter
6 By 2 Acey Deucey
 efter
3 By 2 Acey Deucey

CALLERLAB definition for Six-Two Acey Deucey

Choreography för 6 By 2 Acey Deucey

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/6by2aceydeucey.php?language=sweden
21-June-2024 14:47:36
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL