Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Echo CONCEPT [C3B]
   (Geo Jedlicka)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

 1. Do {any CONCEPT} {anything}; then EN: 10
  Proveďte {any CONCEPT} {anything}; pak CZ: 10
 2. do {anything}EN: 12
  proveďte {anything}CZ: 12

Echo As Couples 1/2 Tag:

 
   
před
 po
As Couples 1/2 Tag
 po
1/2 Tag
(hotovo)
Echo Tandem Hinge:

 
   
před
 po
Tandem Hinge
 po
Hinge
(hotovo)

 
   
před
 po
6 By 2 Acey Deucey
 po
Acey Deucey
(hotovo)
Echo Tandem Twosome Cast Off 3/4:

 
   
před
 po
Tandem Twosome Cast Off 3/4
 po
Cast Off 3/4
(hotovo)

Poznámky:
 • Do the entire call without the word Echo; then do the call again without the word Echo and without the first CONCEPTEN: 20
  Proveďe celý povel bez slova Echo; pak proveďe celý povel bez slova Echo a bez prvního CONCEPTCZ: 20
  • For example, Echo Cross Concentric Spin The Top is a Cross Concentric Spin The Top followed by a Spin The Top (the concept Cross Concentric was removed, not the word Cross). EN: 25
   Například Echo Cross Concentric Spin The Top znamená Cross Concentric Spin The Top následované Spin The Top (vynechán byl koncept Cross Concentric, nikoliv slovo Cross). CZ: 25
 • Be careful to remove only the first Concept. For example, take L-H Columns and do a Split Phantom Column Circulate Twice. From this formation, consider an Echo Split Phantom Waves Tandem Spin The Top. It would be a Split Phantom Waves Tandem Spin The Top, followed by a Tandem Spin The Top. EN: 30
  Buďte opatrní a odstraňte pouze první koncept. Například z získané z L-H Columns povelem Split Phantom Column Circulate Twice. Z takto vzniklé formace uvažujte Echo Split Phantom Waves Tandem Spin The Top. Povel znamená Split Phantom Waves Tandem Spin The Top, následované Tandem Spin The Top. CZ: 30
 • Used with parts-related Concepts, Echo can quickly get difficult. EN: 50
  Echo koncept je velmi složitý, pokud se používá s koncepty ovlivňující jen určité části figur. CZ: 50

  VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU

  (from R-H Columns): EN: 52
  (z formace R-H Columns): CZ: 52

  • Echo Tandem 1/4 Thru:
   1.  Tandem 1/4 Thru;
   2.  1/4 Thru.
  • Echo Initially Tandem 1/4 Thru:
   1.  Initially Tandem 1/4 Thru;
   2.  1/4 Thru.
   Yes, the above case could be ambiguous, and could be dependent upon the caller's delivery, you might be tempted to just remove Initially. Since Initially requires a following concept, we believe you should remove both Initially and the follow- ing concept. This is similar to the Echo Cross Concentric situation mentioned previously. EN: 54
   Ano, výše uvedený příklad může být matoucí a může záviset na tom, jakým způsobem caller kombinaci řekne. Můžete chtít odstranit pouze Initially, ale protože Initially je spojeno s dalším konceptem, věříme, že je třeba odstranit jak Initially, tak návazný koncept. Je to podobné k výše zmíněné situaci s Echo Cross Concentric. CZ: 54
  • Initially Echo Tandem 1/4 Thru:
   1.  Echo Tandem Right Arm Turn 1/4
   (Tandem Right Arm Turn 1/4 then Right Arm Turn 1/4) EN: 56
   (Tandem Right Arm Turn 1/4, pak Right Arm Turn 1/4) CZ: 56
   2.  (Centers) Left Arm Turn 1/2.

Suggestion for callers: Do not use Echo with parts-related concepts at C3B. Only use at C4, and then only sparingly. EN: 80
Doporučení pro callery: na C3B nepoužívejte Echo s koncepty, které pracují s částmi figur. Občasné použití je možné na C4. CZ: 80


The following extensions of Echo are used at C4: EN: 90
Na C4 jsou používána další rozšíření Echo: CZ: 90

 • Double Echo Concept1 Concept2 {anything} [C4]:

  • Do the following: EN: 100
   Udělejte následující: CZ: 100
   1.  Concept1 Concept2 {anything};
   2.  Concept2 {anything};
   3.  {anything}.
  • For example, from R-H Columns after everyone does a Squeeze: Double Echo Split Phantom Columns Tandem Scoot Back: Split Phantom Columns Tandem Scoot Back; Tandem Scoot Back; Scoot Back. EN: 110
   Například z formace R-H Columns poté, co všichni udělají Squeeze: Double Echo Split Phantom Columns Tandem Scoot Back: Split Phantom Columns Tandem Scoot Back; Tandem Scoot Back; Scoot Back. CZ: 110
 • Triple Echo Concept1 Concept2 Concept3 {anything} [C4]:

  • Do the following: EN: 100
   Udělejte následující: CZ: 100
   1.  Concept1 Concept2 Concept3 {anything};
   2.  Concept2 Concept3 {anything};
   3.  Concept3 {anything};
   4.  {anything}.
 • Quadruple Echo Concept1 Concept2 Concept3 Concept4 {anything} [C4]:

  • Do the following: EN: 100
   Udělejte následující: CZ: 100
   1.  Concept1 Concept2 Concept3 Concept4 {anything};
   2.  Concept2 Concept3 Concept4 {anything};
   3.  Concept3 Concept4 {anything};
   4.  Concept4 {anything};
   5.  {anything}.
 • Reverse Echo {any CONCEPT} {anything} [C4]:

  • Do the following: EN: 100
   Udělejte následující: CZ: 100
   1.  {anything};
   2.  Concept {anything}.
  • For example, from a Tidal Wave, Reverse Echo Tandem Spin The Top: Spin The Top; Tandem Spin The Top. EN: 120
   Například z formace Tidal Wave, Reverse Echo Tandem Spin The Top: Spin The Top; Tandem Spin The Top. CZ: 120

Choreography for Echo CONCEPT

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/echo.php?language=czech&level=master&action=edit
27-May-2024 12:33:15
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL