Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Diamond Chain Thru [A2]
   (Deuce Williams 1972)
A2:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Twin Diamonds.

  1. Diamond Circulate;
  2. Very Centers Trade;
  3. Center 4 Cast Off 3/4.

Slutar vanligen i Parallel Lines.

Diamond Chain Thru är ett 3-delars call.

Från R-H Diamonds:

 
     
före
Diamond Chain Thru
 efter
Diamond Circulate
 efter
Very Centers Trade
 efter
Center 4 Cast Off 3/4
(klart)
Från Funny Diamonds:

 
     
före
Diamond Chain Thru
 efter
Diamond Circulate
 efter
Very Centers Trade
 efter
Center 4 Cast Off 3/4
(klart)

Från startformationen ovan, hamnar efter Diamond Circulate en del dansare på samma position och tar därför höger handfattning för att dela denna position.

Kommentarer:
  • Efter Diamond Circulate, är de nya Outsides klara! De har inget mer att göra. Såvida inte callern ger ett annat kommando (t.ex, Diamond Chain Thru, New Ends Circulate Twice), står Outsides bara där och väntar (eller klappar i händerna som vid Spin Chain Thru).
  • Innan man börjar callet, bör In-Facing Points ta ögonkontakt med varandra. Det är dessa två dansare som kommer att göra 'Very Centers Trade'. Låt inte någon annan av de ursprungliga Points ta tag i dig innan 'Very Centers Trade'.

Är Diamond Chain Thru tillåtet från Point-to-Point Diamonds?
Vårt svar är Nej.

  1. Den sista delen av Diamond Chain Thru är 'Center 4 Cast Off 3/4'. 'Center 4' refererar till de 4 dansarna närmast mitten på uppställningen och inte Centers på varje sida.
  2. Om man låter Diamond Chain Thru vara tillåtet från Point-to-Point Diamonds introduceras en tvetydighet på C1-callet anything Chain Thru (också känt som, Finish Diamond Chain Thru). Till exempel, vad händer från en Tidal Wave? Efter Very Centers Trade, vilka gör Cast Off 3/4? Är det Center 4 eller Centers på varje sida? Vi anser att för att få det konsistent så måste det vara Center 4.

anything Chain Thru [C1]: Gör anything callet; Very Centers Trade; Center 4 Cast Off 3/4. anything Chain Thru är samma som anything callet; Finish Diamond Chain Thru.

Diamond Chain And Anything [C4]: Från Twin Diamonds. Diamond Circulate; Very Centers Trade; Center 4 Cast Off 1/4 medan Ends U-Turn Back. Slutar vanligen i Parallel Lines. Orden 'And Anything' sägs uttryckligen.

CALLERLAB definition for Diamond Chain Thru

Choreography för Diamond Chain Thru

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
A2:     

https://www.ceder.net/def/diamondchainthru.php?level=A2&language=sweden
22-July-2024 09:39:46
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL