Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Diamond {anything} Concept [C4]
   (autor neznámý)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
   edit def

From Twin Diamonds. EN: 10
Z formace Twin Diamonds. CZ: 10

Do the anything call but use all four dancers in your Diamond when executing all movements on the outside. The traffic pattern usually contains Diamond Circulates. EN: 20
Proveďte figuru anything, ale pro provedení použijte všechny čtyři tanečníky ve svém diamantu. Provedení většinou zahrnuje Diamond Circulates. CZ: 20

Ends in Twin Diamonds. EN: 30
Končí v Twin Diamonds. CZ: 30

Any 2-dancer call and some 4-dancer calls may be used with this concept. EN: 40
S tímto konceptem může být použita jakákoliv figura pro dva tanečníky a některé figury pro čtyři tanečníky. CZ: 40

 
Typical 2-dancer calls: EN: 50
Typické figury pro dva tanečníky: CZ: 50
 
Typical 4-dancer calls: EN: 60
Typické figury pro čtyři tanečníky: CZ: 60

Diamond Single Wheel:

 
 
před
Diamond Single Wheel
 po
Diamond 1/4 Thru:

 
   
před
Diamond 1/4 Thru
 po
Diamond Right Arm Turn 1/4
(Diamond Circulate)
 po
Diamond Left Arm Turn 1/2
(Very Centers Trade)
(hotovo)

Poznámky:
 • For 2-dancer calls, work in each Diamond. The points work with each other as the Centers work with each other. EN: 70
  Při provádění figur pro dva tanečníky pracujte zvlášť v každém diamantu. Points pracují spolu a Centers pracují spolu. CZ: 70
 • Calls that always start with the R-H must start with the R-H (e.g., from L-H Twin Diamonds a Diamond Swing Thru starts in the Center!). EN: 80
  Figury, které normálně začínají za pravou ruku, musí začínat za pravou ruku i v tomto konceptu (např. ve formaci L-H Twin Diamonds začíná figura Diamond Swing Thru uprostřed!). CZ: 80
 • Each dancer must end on one of the footprints of the original formation. Shape-changers are not allowed. EN: 90
  Každý tanečník musí skončit na některé z pozic původních diamantů. Figury měnící tvar (Shape-changers) nejsou dovolené. CZ: 90

Variation: EN: 100
Variace: CZ: 100
Magic Diamond anything.

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/diamondanything.php?level=master&language=czech&action=edit
26-May-2024 16:27:05
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL