Printer friendly version
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicFrequently Asked QuestionsAcademy for Advanced and Challenge Enthusiasts  (AACE)Ceder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsDigital music informationSquare dance linksBande DéssineesLos Olivos Honey BeesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Diagonal Box Concept -- [C3B]
   (autor neznámý)
All levels:     

Jazyk:
or              All   
   view (admin)

Formace Diagonal Box má rozměr 2 x 2 a je posunutá (offset) o dvě pozice.

Diagonal Box Formation:

nebo

Ve formaci 2 x 4 jsou dva Diagonal Box. Pracujte v deformované formaci 2 x 2 tak, jak je ukázáno na obrázku. V případě potřeby použijte pro provádění figury hvězdu.
Ve formaci Diagonal Box pracujte s těmito tanečníky.

Diagonal Box Counter Rotate 1/4:

 
 
před
Diagonal Box Counter Rotate 1/4
 po

Poznámky:
  • Z historických důvodů je slovo Box často vynecháváno (např. 'Diagonal Scoot Back' znamená 'Diagonal Box Scoot Back'; 'Diagonal Circulate' znamená 'Diagonal Box Circulate').
  • Diagonal Coordinate | Motivate | Percolate | Perk Up | atd. znamená nahrazení prního Circulate figury figurou Diagonal Box Circulate. Neznamená to, že by byla celá figura prováděna v Diagonal Box! Dnes mohou být calleři více srozumitelnější například tím, že řeknou Initially Diagonal Box Motivate.

Diagonal Box lze nalézt i v jiných formacích než jen v 2 x 4:

 
 
(Občas nazývaný Twin Parallelogram)   (Také známý jako Parallelogram Split)

Viz také Diagonal Column | Line | Wave CONCEPT [C4].

Choreography for Diagonal Box Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/diagonalbox.php?language=czech&level=master
11-May-2021 09:00:33
Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.