Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Cut The Diamond [Plus]
   (Lee Kopman 1973)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en Diamond.

Centers gör sin del av Diamond Circulate medan Points glider in & Trade (Cross Run) för att sluta i centerpositionen längst bort.

En normal Diamond slutar i en Two-Faced Line; en Facing Diamond slutar i en Wave.

Från en R-H Diamond:

 
 
före
Cut The Diamond
 efter
Från en Facing Diamond:

 
 
före
Cut The Diamond
 efter
Från en Funny Diamond:

 
 
före
Cut The Diamond
 efter
I detta fall, glider points samman
och gör en Partner Trade.
Från another Funny Diamond:

 
 
före
Cut The Diamond
 efter
De ursprungliga centers slutar på samma plats,
så de tar en högerhandsfattning och hela slutformationen blir
offset

Kommentarer:
  • Ljudeffekt: De som glider samman och trade (de ursprungliga points) gör ett ljud som "hi-yah!" (som vid ett karateslag).
  • Trade kan vara både en Arm Turn 1/2 eller en Partner Trade. Anta inte alltid att det är en Arm Turn 1/2.

Reverse Cut The Diamond [C2]: Från en Diamond. Centers Trade & Spread medan Points Diamond Circulate. Slutar i en Line.

Flip The Diamond [Plus] (Deuce Williams 1973): Från en Diamond. Centers gör sin del av Diamond Circulate medan Points Flip In (180°) mot den närmaste Center positionen. En normal Diamond slutar i en Wave.

Cut The Hourglass [A2] (Tim Ploch): Från ett Hourglass. Points glider samman och Trade medan Centers Hourglass Circulate. Slutar vanligen i Parallel Lines.

Se också

CALLERLAB definition for Cut The Diamond

Choreography för Cut The Diamond

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/cutthediamond.php?level=master&language=sweden
18-June-2024 18:23:14
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL