Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Cut The Diamond [Plus]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Cut The Diamond -- [Plus]
   (Lee Kopman 1973)
All levels:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från en Diamond.

Centers gör sin del av Diamond Circulate medan Points glider in & Trade (Cross Run) för att sluta i centerpositionen längst bort.

En normal Diamond slutar i en Two-Faced Line; en Facing Diamond slutar i en Wave.

Från en R-H Diamond:
 

 
före
Cut The Diamond
 efter

Från en Facing Diamond:
 

 
före
Cut The Diamond
 efter

Från en Funny Diamond:
 

 
före
Cut The Diamond
 efter

I detta fall, glider points samman
och gör en Partner Trade.

Från another Funny Diamond:
 

 
före
Cut The Diamond
 efter

De ursprungliga centers slutar på samma plats,
så de tar en högerhandsfattning och hela slutformationen blir
offset

Kommentarer:

  • Ljudeffekt: De som glider samman och trade (de ursprungliga points) gör ett ljud som "hi-yah!" (som vid ett karateslag).
  • Trade kan vara både en Arm Turn 1/2 eller en Partner Trade. Anta inte alltid att det är en Arm Turn 1/2.

Reverse Cut The Diamond [C2]: Från en Diamond. Centers Trade & Spread medan Points Diamond Circulate. Slutar i en Line.

Flip The Diamond [Plus] (Deuce Williams 1973): Från en Diamond. Centers gör sin del av Diamond Circulate medan Points Flip In (180°) mot den närmaste Center positionen. En normal Diamond slutar i en Wave.

Cut The Hourglass [A2] (Tim Ploch): Från ett Hourglass. Points glider samman och Trade medan Centers Hourglass Circulate. Slutar vanligen i Parallel Lines.

Se också

CALLERLAB definition for Cut The Diamond

Choreography för Cut The Diamond

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/cutthediamond.php?level=master&language=sweden
19-October-2019 00:06:19
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.