Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Cross Ramble [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Cross Ramble -- [C2]
   (Norm Poisson)
All levels:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från en 3/4 Tag eller andra tillämpliga formationer.

Outsides Cross Cast Back medan Centers gör en Everybody Cross Fold (dansas som en Step Thru & Partner Trade); alla Slide Thru.

En 3/4 Tag slutar i generaliserade Columns.

Cross Ramble är ett 2-delars call.

I följande diagram är, = Boy och = Girl.

   
före
Cross Ramble
 efter
Outsides Cross Cast Back
medan (all) Centers Cross Fold
(1/2)
 efter
Slide Thru
(klart)

Kommentarer:

  • Cross Ramble är ett könsbundet call eftersom det innehåller en Slide Thru.
  • Centers gör inte Trade The Wave. De gör Cross Fold to face. Denna rörelse dansas bäst som en Step Thru och Partner Trade.
  • De som gör Cross Cast Back [C1] passerar varandra med vänster axel.
  • En del böcker definierar Outsides del av Cross Ramble som en Cross Divide (Partner Tag & Ends Bend) i stället för en Cross Cast Back (eller Trail Off). Därför kan du råka på en caller som callar Cross Ramble från en uppställning där några av Outsides tittar in från början.

Scoot & Cross Ramble [C2] (Norm Poisson): Från en 1/4 Tag. Scoot Back; Cross Ramble. Slutar i generaliserade Columns. Scoot & Cross Ramble är ett 3-delars call.

Se också Cross Cast Back [C1] och Ramble [C1].

CALLERLAB definition for Cross Ramble
CALLERLAB definition for Scoot and Cross Ramble

Choreography för Cross Ramble

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/crossramble.php?level=master&language=sweden
20-October-2019 15:21:36
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.