Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyRecordsFrequently Asked QuestionsAcademy for Advanced and Challenge Enthusiasts  (AACE)Ceder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsDigital music informationSquare dance linksBande DéssineesLos Olivos Honey BeesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Cross Ramble [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Cross Ramble -- [C2]
   (Norm Poisson)
All levels:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formace 3/4 Tag a dalších vhodných.

Outsides Cross Cast Back, Centers udělají Everybody Cross Fold (tancováno jako Step Thru & Partner Trade); všichni Slide Thru.

3/4 Tag končí ve formaci generalized Columns.

Figura Cross Ramble má dvě části.

V následujícím diagramu je = Boy a = Girl.

   
před
Cross Ramble
 po
Outsides Cross Cast Back
jako (all) Centers Cross Fold
(1/2)
 po
Slide Thru
(hotovo)

Poznámky:
  • Provedení Cross Ramble závisí na pohlaví, protože obsahuje Slide Thru.
  • Centers nedělají Trade The Wave. Dělají Cross Fold to face. Tento pohyb se nejlépe tancuje jako Step Thru a Partner Trade.
  • Ti, co dělají Cross Cast Back [C1] se míjejí levým ramenem.
  • Některé zdroje definují Outside's část Cross Ramble jako Cross Divide (Partner Tag & Ends Bend) místo Cross Cast Back (nebo Trail Off), tudíž je možné, že někdo bude callerovat Cross Ramble z formací, v níchž se někteří Outsides budou koukat dovnitř.

Scoot & Cross Ramble [C2] (Norm Poisson): Z formace 1/4 Tag. Scoot Back; Cross Ramble. Končí v Generalized Columns. Scoot & Cross Ramble má tři části.

Viz také Cross Cast Back [C1] a Ramble [C1].

CALLERLAB definition for Cross Ramble
CALLERLAB definition for Scoot and Cross Ramble

Choreography for Cross Ramble

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/crossramble.php?level=master&language=czech
21-January-2020 17:15:55
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.