Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Cross Chain & Roll [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Cross Chain & Roll -- [C1]
   (Lee Kopman 1972)
All levels:     

Språk: or                 All   
   view (admin)

Från en Eight Chain Thru (eller Parallel R-H Waves).

Right Pull By; outsides Courtesy Turn och Roll medan Centers L-H Star 1/2 för att sluta i Parallel R-H Waves.

   
före
Cross Chain & Roll
 efter
Right Pull By
 efter
Outsides Courtesy Turn & Roll
medan Centers L-H Star 1/2
(klart)

Kommentarer:

  • L-H Star 1/2 kan dansas som 1/4 Right och Box Circulate två gånger. Om callern säger Star 3/4, gör då en till Box Circulate. Om man tänker på det sättet är det lättare att dansa callet med Phantoms, i synnerhet om callern modifierar hur långt du skall vrida din Star.
  • Cross Chain & Roll är samma som Cross Chain Thru följt av 1/4 Left.

Varianter: Star 3/4, Star one full turn. I båda fallen är slutformationen Parallel R-H Waves.

Single Cross Chain & Roll [C4]: Från en Single Eight Chain Thru (eller R-H Mini-Wave Box). Right Pull By; Centers Single L-H Star 1/2 (Left Touch 1/4) medan Ends Single Courtesy Turn (U-Turn Back åt vänster) & Roll.

   
före
Single Cross Chain & Roll
 efter
Right Pull By
 efter
Ends Single Courtesy Turn & Roll
medan Centers Single L-H Star 1/2
(klart)

Se också Cross Chain Thru [C1].

Choreography för Cross Chain & Roll

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/crosschainandroll.php?level=master&language=sweden
15-October-2019 06:07:32
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.