Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Criss Cross The Shadow [C2]
   (Ross Howell 1974)
C2:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z formace Parallel Lines s Ends v tandemu, nebo z Promenade (v takovm případě označení tanečníci pracují jako Leaders v Parallel Two-Faced Lines).

 
Ends:
Jako jeden pohyb 1/2 Zoom & Slide, potom Cast Off 3/4 and Spread;

Out-Facing Centers:
Cloverleaf and Slither;

In-Facing Centers:
(Concentric) Cross Extend, Hinge, and Extend.

V případě potřeby se dorovnejte do Parallel Lines.

Poznámky:
  • Koncoví (Ends) a Centers koukající dovnitř mohou Criss Cross The Shadow chápat jako Cast A Shadow za špatnou ruku!
  • Jestliže jste Centers koukající dovnitř, použijte pro Cross Extend & Hinge jen jednu ruku. Často se stane, že tanečníci z prostého nadšení postoupí doprostřed, chytnou se za obě ruce, poskočí, a zapomenou, kam se mají otočit a kam následně jít.
  • Pokud jste Centers koukající ven, děláte tu 'Crossing' akci až na konci figury (tzn. děláte Cloverleaf a Slither, nikoliv Cross Cloverleaf)
  • Z formace Parallel Waves se tanečníci často pokouší místo Criss Cross The Shadow udělat figuru Criss Cross Your Neighbor [C2] Počkejte, dokud neuslyšíte celý název figury, a teprve pak se pohněte.
  • Pokud Centers koukají všichni dovnitř, pak dělají Pass Out.

   
před
Criss Cross The Shadow
  po
částečném provedení
  (hotovo)

Rada: pokud je figura Criss Cross The Shadow callerována z Promenade, označený pár (Leaders) by měli pokračovat v promenádě, dokud nebudou zarovnání s jednou ze zdí. Pak udělají krok dopředu a spolu s vedlejším párem zformují Two-Faced Line. Teprve pak všichni provedou Criss Cross The Shadow.

Relay The Shadow anyone Criss Cross [C2V]: Z formace Facing Lines nebo Tidal Wave. Udělejte Relay The Shadow, ale ti, co dělají Center's part of Cast A Shadow (anyone tanečníci), místo toho udělají Center's part of Criss Cross The Shadow [C2]. Končí v Parallel Two-Faced Lines.

Criss Cross Shadow The Column [C4]: Z formace Columns. #1 a #3 tanečníci pracují jako Ends, zatímco #2 a #4 pracují jako Centers ve formaci Parallel Two-Faced Lines. Takto provedou všichni Criss Cross The Shadow.

Cast A Shadow [A1] (Lee Kopman 1973): Z formace Parallel Lines s Ends v tandemu, nebo z Promenade (v takovém případě pracují označení tanečníci jako Leaders v Parallel Two-Faced Lines). Ends 1/2 Zoom, Cast Off 3/4 and Spread, Centers koukající ven Cloverleaf, Centers koukající dovnitř Extend, Hinge, & Extend. V případě potřeby se dorovnejte do Parallel Lines.

Variace: Ends Criss Cross The Shadow But Don't Spread.

CALLERLAB definition for Criss Cross the Shadow

Choreography for Criss Cross The Shadow

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/crisscrosstheshadow.php?level=C2&language=czech
22-April-2024 19:44:31
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL