Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Chain The Square [C2]
   (Dick Bayer)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en Eight Chain Thru (eller Parallel R-H Waves).

Right Pull By; Outsides Courtesy Turn och Veer Left medan Centers Step To A L-H Wave, Very Centers U-Turn Back åt vänster (och placerar höger hand på ryggen på den End som är bredvid), Courtesy Turn och As Couples Extend.

Sluta i Parallel R-H Two-Faced Lines.

före
Chain The Square
 
     
efter
Right Pull By &
Centers Step to L-H Wave
  efter
Very Centers
U-Turn Back åt vänster
 efter
alla gör en Courtesy Turn
 efter
As Couples Extend
(klart)

Kommentarer:
  • Courtesy Turn rörelsen för de nya Centers (efter Right Pull By) beskrivs ibland som 1/4 Out; Courtesy Turn & 1/4 more. Vi tycker inte om den definitionen av 2 skäl:
  • De ursprungliga Outside Belle delen är något klumpig därför att det först är 1/4 Out (åt höger) och sedan Courtesy Turn (åt vänster) 3/4, i stället för en mjuk 180° Courtesy Turn.
  • Om du går vidare till C3, kan callern calla en Left Chain The Square där vi anser det lättare att komma ihåg Centers Step To A R-H Wave & och sedan Very Centers alltid vänder på Ends. Om du istället skulle 1/4 Out, blir du lätt osäker på vem som vänder på vem.

Tips:
  • Efter Centers Step To A Wave, är det alltid Centers på din Wave som tar Ends tillbaka till där Ends kom från.

CALLERLAB definition for Chain the Square

Choreography för Chain The Square

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/chainthesquare.php?language=sweden&level=master
14-July-2024 18:41:48
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL