Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Branch Off
   (Vic Ceder 2001)
:     

Språk:
  
  
  
   view (admin)

Från en 2 x 2 som består av två Mini-Waves, eller från en tillämplig T-Bone 2 x 2.

Lead Beau: Trail Off
Lead Belle: Peel Off
Trailers: 1/2 Crossover Circulate (till högerhandsfattning) & Trade.

En icke-T-Bone 2 x 2 slutar i en R-H Two-Faced Line.

Från en R-H Mini-Wave Box:

 
 
före
Branch Off
 efter

Identiskt med Trail Off.

Från en L-H Mini-Wave Box:

 
 
före
Branch Off
 efter

Ekvivalent med Peel Off, med med ett annorlunda trafikmönster.

Från en Inverted Box:

 
 
före
Branch Off
 efter

En Inverted Box är den 'normala' startformationen för Branch Off.

Från en T-Bone 2 x 2:

 
 
före
Branch Off
 efter

Kommentarer:
 • Branch Off är en generalisering av Peel Off och Trail Off.
 • Leaders går alltid åt höger och Trailers gör alltid Trade med höger.
 • För Leaders, är Branch Off antingen en Trail Off eller en Peel Off, beroende på om de är en Beau eller en Belle repektive.
 • För Trailers, är den första delen av Branch Off en 1/2 Crossover Circulate, vilket inte är samma som en Cross Extend.
  • Cross Extend är inte tillåtet från Inverted Boxes.
  • Vilken hand man håller efter en Cross Extend beror på vilken hand man håller i startformationen, medan 1/2 Crossover Circulate slutar i en R-H Mini-Wave.

Left Branch Off är Mirror versionen av callet.


Möjliga utvidgningar:

 • Branch To A Diamond (a la Peel | Trail To A Diamond)
  Från en tillämplig 2 x 2.
  Leaders Branch Off medan Trailers 1/2 Crossover Circulate & Hinge.
  En icke-T-Bone 2 x 2 slutar i en R-H Diamond.

   
  före
  Branch To A Diamond
   efter
 • Branch The Top (a la Peel The Top)
  Från en tillämplig 2 x 2.
  Leaders Branch Off medan Trailers 1/2 Crossover Circulate; alla Fan The Top.
  En icke-T-Bone 2 x 2 slutar i en R-H Two-Faced Line.
 • Branch The Bobbin (a la Wind The Bobbin)
  Från tillämpliga Columns.
  Leaders (#1 och #3) Branch Off & Circulate Twice medan Trailers (#2 och #4) 1/2 Crossover Circulate, Cast Off 3/4, Very Centers Trade och Cast Off 3/4.
  Slutar i Parallel R-H Two-Faced Lines.

Kommentarer:

 • Jag försökte namnge Branch Off på ett sätt som är konsistent med Peel Off och Trail Off, och det är därför namnet består av ett enda ord följt av ordet 'Off'.
 • Branch Off förhåller sig till Peel | Trail Off som Revolve To A Wave till Box Recycle.
 • Branch Off kan vara användbart för att lösa asymmetriska uppställningar.

Comments? Questions? Suggestions?
 
:     

https://www.ceder.net/def/branchoff.php?level=NOL&language=sweden
01-July-2022 03:27:18
Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.