Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Bingo [C3B]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Bingo -- [C3B]
   (Lee Kopman)
C3B:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från en Mini-Wave Box eller andra tillämpliga 2 x 2 formationer.

Trailers Any Shoulder Wheel Thru medan Leaders 3/4 Out.

En Mini-Wave Box slutar i en Mini-Wave Box.

Kommentarer:

  • En 3/4 Out är en 1/4 Out & Roll & Roll.
  • Från en L-H Mini-Wave Box: Om du är en Trailer, förvissa dig om att passera med Vänster axel.
  • Trailers klappar ofta i händerna som i en Wheel Thru [A1].
  • Några dansare fuskar Leaders del genom att göra en 1/4 In. Detta kan ställa till problem för dig om callern lägger till en Roll, callar 1/2 Bingo eller använder ett Concept som 1/4 Stable eller 1/2 Stable.

Från en Mini-Wave Box:
 

   
före
Bingo
 efter
1/2
 efter

Från en T-Bone Box:
 

 
före
Bingo
 efter

Varianter:

Choreography för Bingo

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3B:     

https://www.ceder.net/def/bingo.php?level=C3B&language=sweden
17-October-2019 03:39:02
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.