Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Bias Circulate [C3A]
   (Robert Black 1973)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   edit def

From Parallel Waves or other applicable formations. EN: 10
Från Parallel Waves eller andra tillämpliga formationer. SE: 10

Leaders Circulate as Trailers Star 1/2 (R-H Star from R-H Waves, L-H Star from L-H Waves), and adjust to become Leaders in Wave (R-H Waves if R-H Star, L-H Waves if L-H Star). EN: 20
Leaders Circulate medan Trailers Star 1/2 (R-H Star från R-H Waves, L-H Star från L-H Waves) och justerar så att de blir Leaders i en Wave (R-H Waves om det är en R-H Star, L-H Waves om det är en L-H Star). SE: 20

Parallel Waves end in Parallel Waves. EN: 30
Parallel Waves slutar i Parallel Waves. SE: 30

 
före
Bias Circulate
 efter

Kommentarer:
 • For Trailers: Ends become Centers, and Centers become Ends. EN: 50
  För Trailers: Ends blir Centers och Centers blir Ends. SE: 50
 • C3B definition: Leaders Circulate as Trailers Diagonal Box Circulate. EN: 60
  C3B definition: Leaders Circulate medan Trailers Diagonal Box Circulate. SE: 60
 • The original definition of Bias Circulate had the Trailers make a R-H (or L-H) Star, Turn it 1/2 way, and adjust to end in Waves. Hence, it was possible for the caller to modify the amount to turn the Star (this is considered bogus today). Our definition uses Diagonal Box Circulate as a convenient way to express turning the Star. It is inappropriate to call Bias Circulate from T-Bones such that the Trailers are in Columns instead of Lines. EN: 70
  Den ursprungliga definitionen på Bias Circulate sade att Trailers gör en R-H (eller L-H) Star, vrid den halvvägs, och justera för att sluta i Waves. Sålunda var det möjligt för callern att modifiera hur långt man skulle vrida sin Star (detta skulle idag antagligen anses vara helt fel). Definitionen i den här boken använder Diagonal Box Circulate som ett praktiskt sätt att uttrycka en Star vridning. Vi tycker att det är opassande att calla Bias Circulate från T-Bones där Trailers är i Columns i stället för Lines. update SE: 70
 • Bias Circulate is equivalent to Trapezoid Split Trade Circulate (except that from L-H Waves, a L-H Star is used). EN: 80
  Bias Circulate är ekvivalent med Trapezoid Split Trade Circulate (utom att från L-H Waves, används en L-H Star). SE: 80

Bias Trade Circulate [C4]:
From Parallel Waves. As one movement, Bias Circulate and Spread. Ends in opposite-handed Parallel Waves. Alternative definition: Leaders Crossover Circulate as Trailers Diagonal Box Crossover Circulate (using a L-H Star when starting from L-H Waves). EN: 24
Från Parallel Waves. Som en rörelse, Bias Circulate and Spread. Slutar i Parallel Waves med motsatt hand. Alternativ definition: Leaders Crossover Circulate medan Trailers Diagonal Box Crossover Circulate (och använder en L-H Star när man börjar i L-H Waves). SE: 24

 
före
Bias Trade Circulate
 efter

Se också Diagonal Box CONCEPT [C3B].

CALLERLAB definition for Bias Circulate

Choreography för Bias Circulate

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/biascirc.php?language=sweden&level=master&action=edit
18-May-2024 05:33:20
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL