Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

{anything} & Circle ({fraction}) [C2]
   (upphovsman okänd)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från tillämpliga formationer.

Alla eller Center 4 gör anything callet. Outside 6 går upp en position som i Swing & Circle 1/4.

Rörelseriktningen för Outside 6 (medsols eller motsols) beror på ansiktsriktningen på de dansare som blir Ends på Center 4 efter anything callet. Efter att ha avslutat & Circle 1/4, justerar Outside 4 om nödvändigt för att bilda Couples som tittar in. Upprepa alltihop (inklusive anything callet) för varje 1/4 (t.ex, om fraction är 3/4, gör det hela 3 gånger). Om ingen fraction ges, gör det hela 4 gånger.

   
före
All 8 Recycle & Circle 1/4
 efter
All 8 Recycle
 efter
Outside 6 går upp
(klart)
       
före
Switch & Circle 1/2
 efter
Center 4 Switch
 efter
Outside 6 går upp
 efter
Center 4 Switch
 efter
Outside 6 går upp
(klart)

Kommentarer:
 • Swing & Circle fraction [C1] är samma som Swing-Slip & Circle fraction.
 • Slutformationen för Center 4 kan vara en Line, en Diamond eller vilken som helst tillämplig 4-dansare formation. Till exempel, från en 1/4 Diamond formation (en Diamond mellan In-facing Couples) kan callern  calla en Diamond Circulate & Circle 1/4.
 • Rörelseriktningen för Outsides kan ändras för varje 1/4 fraction av callet. Till exempel, från en R-H 1/4 Tag: Mix & Circle 1/2 blir en Centers Mix (som slutar i en L-H Wave); Outside 6 rör sig motsols en position; Centers Mix (slutar i en R-H Wave); Outside 6 rör sig medsols en position. Eftersom denna användning av & Circle fraction är klumpig att dansa, använder caller det vanligen bara som en tillfällig gimmick.
 • Eftersom anything callet kan antingen göras av alla 8 dansarna eller av bara Center 4 dansarna, bör callern explicit säga vilka som skall göra anything callet. Till exempel, vid en U-Turn Back & Circle 1/4 gör alla U-Turn Back eller bara Center 4? Kanske anything & Circle fraction skulle definieras som Center 4 gör anything callet såvida inte anything callet kräver interaktion med Outsides?

JÄMFÖR FÖLJANDE:

 • Mix & Circle 1/2:
  Centers Mix; Outside 6 går upp; Centers Mix; Outside 6 går upp.
 • Mix & Circle 1/4 & Circle 1/4:
  Centers Mix; Outside 6 går upp; Outside 6 går upp.

Mix & Circle 1/2:

 
       
före
Mix & Circle 1/2
 efter
Centers Mix
 efter
Outside 6 går upp
 efter
Centers Mix
 efter
Outside 6 går upp
(klart)
Mix & Circle 1/4 & Circle 1/4:

 
     
före
Mix & Circle 1/4 & Circle 1/4
 efter
Centers Mix
 efter
Outside 6 går upp
 efter
Outside 6 går upp
(klart)

Se också Swing & Circle [C1].

CALLERLAB definition for (Anything) and Circle (1/4, 1/2, 3/4, Full)

Choreography för anything & Circle (fraction)

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/anythingandcircle.php?level=master&language=sweden
18-June-2024 01:30:30
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL