Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

All 4 Couples Concept [A2]
   (autor neznámý)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z formace Squared Set (čtverylka) nebo dalších vhodných formací.

All 4 Couples CONCEPT aktivuje současně osm tanečníků, aby provedli figuru pro čtyři tanečníky.

Čtyři tanečníci na Heads provádějí společně danou figuru, zatímco současně čtyři tanečníci na Sides provádějí společně tu samou figuru.

Heads tanečníci se přesouvají na Side pozice a naopak.

All 4 Couples Right & Left Thru:

Z formace Squared Set.
 1. Bez točení projdětě kolem corner, miňte se pravým ramenem;
 2. Right Pull By s tím, na koho se koukáte.
 3. Bez točení se miňte s dalším tanečníkem levým ramenem.
 4. Courtesy Turn s původním partnerem.
Končí na čtverylce, všichni se koukají dovnitř.

 
před
All 4 Couples Right & Left Thru
 
     
po
Pravým ramenem projděte kolem corner.
 po
Right Pull By
 po
Dalšího tanečníka miňte levým ramenem.
 po
Courtesy Turn
(hotovo)

All 4 Couples CONCEPT zahrnuje:

 1. Pravidlo, jak se pohybovat během provádění figury.
 2. Pravidlo jak skončit, pokud je výsledná formace figury 2x2.

Poznámky k provádění figur:

 • Daná figura ve většina případů znamená interakci přes čtverylku s protějšími tanečníky (např. Pass Thru, Pull By nebo Step To A Wave).
 • Tanečníci se obvykle pohybují vně čtverylky.
 • Pohyb při provádění All 4 Couples připomíná jakoby 'Weave the Ring', viz níže v sekci "Jakým ramenem se míjím s tanečníky z druhé čtveřice?"
 • Některé definice All 4 Couples při popisu jak začít používají frázi jako 'Face Your Corner and Pass Thru'. To znamená, že se otočíte o 45° ke corner, uděláte Pass Thru a pak pokračujete v dané figuře. Věříme, že ve většině případů je lepší se netočit, ale místo toho jen projít kolem tanečníků z druhé čtveřice a točit se jen v případě, že byste se točili i v normální verzi figury. To znamená, že figury jako Pass Thru nebo Right & Left Thru začněte minutím cornera beze změny směru pohledu (to znamená "bez točení").
 • All 4 Couples může být také proveden při pohybu na kroužku doleva. V takovém případě předpokládejte normální páry (Boys jako Beaus, Girls jako Belles) a proveďte danou figuru.

Poznámky ke koncové formaci:

 • Pokud daná figura končí v 2x2, pak All 4 Couples končí v obecné Squared Set formaci. Tanečníci, co jsou vedle sebe, se drží za ruce. To znamená, že každý končí jakoby byl koncový v Columns.
 • Pokud daná figura končí v diamantu nebo 1x4 (např. All 4 Couples Pass The Ocean), pak All 4 Couples končí v obecné Thar formaci.

Jakým ramenem se míjím s tanečníky z druhé čtveřice?

Obecné pravidlo říká, že s tanečníky z druhé čtveřice se míjíte druhým ramenem, pohyb připomíná 'Weave The Ring'. Například při All 4 Couples Right & Left Thru se míjíte pravým ramenem s prvním tanečníkem a pak levým ramenem se třetím tanečníkem. Nicméně jsou případy, kdy míjení druhým ramenem nefunguje úplně dobře, proto preferujeme tuto jemnou úpravu obecného pravidla:

 • Když začínáte z formace Squared Set, miňte se pravým ramenem s prvním tanečníkem. Například:

  • All 4 Couples Touch 1/4: Miňte se pravým ramenem s corner, pak Touch 1/4.
  • All 4 Couples Left Touch 1/4: Miňte se pravým ramenem s corner, pak Left Touch 1/4.
 • Poté, co začnete provádět figuru, míjejte tanečníky z druhé čtveřice tím ramenem, které se lépe hodí pro 'Weave The Ring'. To znamená, že jestliže jste se zrovna minuli pravým ramenem s někým ze své čtveřice, miňte se levým ramenem s tanečníkem z druhé čtveřice a naopak. Toto platí pouze v případě, že se s tanečníky míjíte po obvodu. Neplatí to, pokud figura jasně obsahuje vnitřní a vnější tanečníky (např. pokud jsou vnitřní tanečníci ve hvězdě).

  • Pokud provádíte All 4 Couples (or All 8) Turn Thru z R-H Thar, míňte se levým ramenem s dalším tanečníkem (pokud jste právě provedli Right Turn Thru);
  • Pokud provádíte All 4 Couples Left Turn Thru z L-H Thar, míňte se pravým ramenem s dalším tanečníkem (pokud jste právě provedli Left Right Turn Thru);
 • Ruka (nebo rameno), kterou se se provádí Pull By (nebo Pass Thru) s předchozím tanečníkem z vaší čtveřice, determinuje, kterým ramenem se minete s dalším tanečníkem z druhé čtveřice. Miňte se tím druhým ramenem, jako byste tancovali 'Weave The Ring'.
 • Používejte výše uvedená pravidla nejlépe jak to půjde, ale buďte si vědomi toho, že jsou situace, kdy není zcela jasné, kterým ramenem se minout (např. All 4 Couples Box the Gnat -- minete se pravým ramenem s corner, uděláte Box the Gnat s opposite, pak chcete zacouvat do formace Squared Set, a jakým ramenem se minete???). V takových situacích se přesouvejte do koncové formace co nejvíce plynule a vyhněte se kolizím s ostatními tanečníky.

Kde (v jaké formaci) skončit?

All 4 Couples Pass Thru:

Z formace Squared Set.
 1. Bez točení projdětě kolem corner, miňte se pravým ramenem;
 2. Pass Thru s tím, na koho jste se původně koukali přes čtverylku.
 3. Ještě nejste hotovi, protože nejste 'koncoví v Columns'. Musíte teď udělat další 'Weave the Ring'. Bez točení projděte levým ramenem kolem dalšího tanečníka. Poté byste měli být v páru s tím, s kým jste původně začínali.
Končí ve formaci Squared Set, všichni se koukají ven.

 
 
 
CHYBNĚ
 
 
SPRÁVNĚ
 
   
před
All 4 Couples Pass Thru
  (je to možná koncová formace?)
I když je 'Pass Thru' už hotové, skončit zde není správné, protože tanečníci nejsou 'koncoví v Columns'.
  (hotovo)
Skončit zde je správné. Tanečníci vedle sebe se drží za ruce, jakoby byli koncoví v Columns.

Příklady provedení:

All 4 Couples Touch 1/4:
Z formace Squared Set.
 1. Bez točení projdětě kolem corner pravým ramenem a skončete na jeho původním místě;
 2. Touch 1/4 s tím, na koho se koukáte. Měl by to být tanečník, na kterého jste se původně koukali přes čtverylku.
Končí ve formaci Squared Set, všichni se drží za pravé ruce.

All 4 Couples 1/4 In:
Z formace Squared Set.
 1. Bez točení projdětě kolem corner pravým ramenem.
 2. 1/4 In.
Končí ve formaci Squared Set.

All 4 Couples Turn Thru:
Z formace Squared Set.
 1. Bez točení projdětě kolem corner pravým ramenem.
 2. Turn Thru s tím, na koho se koukáte.
 3. Bez točení projdětě kolem dalšího tanečníka levým ramenem.
Končí ve formaci Squared Set, všichni se koukají ven.

All 4 Couples Pass The Ocean:
Z formace Squared Set.
 1. Bez točení projdětě kolem corner pravým ramenem.
 2. Pass Thru;
 3. Bez točení projdětě kolem corner pravým ramenem.
 4. 1/4 In and Step To A Right-Hand Wave.
Končí v R-H Thar.

All 4 Couples Double Star Thru:
Z formace Squared Set, normální páry.
 1. Bez točení projdětě kolem corner pravým ramenem.
 2. Star Thru s původním opposite. Všimněte si, že přestože dívka používá při Star Thru levou ruku, tak když prochází branou, míjí se s pánem pravým ramenem.
 3. Miňte se levým ramenem s dalším tanečníkem (protože jste se zrovna minuly pravým ramenem při Star Thru);
 4. S dalším tanečníkem udělejte Mirror Star Thru.
Končí ve formaci Squared Set, všichni se koukají ven a jsou half-sashayed.

All 4 Couples Spin The Top:
Z formace Squared Set.
 1. Bez točení projdětě kolem corner pravým ramenem.
 2. Right Arm Turn 1/2;
 3. Centers Left-Hand Star 3/4, zatímco Outsides venkem move up o 1/4 kruhu.
Končí v R-H Thar.

All 4 Couples Square Chain Thru:
All 4 Couples Square Chain Thru je zřejmě to nejtěžší, co můžete z All 4 Couples CONCEPT na A2 potkat. Ve skutečnosti byla tato figura před mnoha lety explicitně na C2.
Z formace Squared Set.

 1. Projdětě kolem corner pravým ramenem.
 2. Right Pull By s tím, na koho se koukáte.
 3. S dalším tanečníkem se miňte levým ramenem a na jeho pozici udělejte 1/4 In.
 4. Left Arm Turn 1/2 s vaším původním partnerem.
 5. Centers Right-Hand Star 1/2.
 6. Left Turn Thru (Left Arm Turn 1/2 and Step Thru).
 7. Bez točení projděte kolem dalšího tanečníka pravým ramenem. Poznámka: toto je jeden z těch případů, kdy se někteří tanečníci mohou pokusit minout druhým ramenem. Jděte na svou koncovou pozici nejlépe jak umíte, a tak, abyste se s nikým nesrazili.
Končí ve formaci Squared Set, všichni se koukají ven.

All 4 Couples Do The Centers Part Of Load The Boat:
Existují dva způsoby, jak zatancovat tuto figuru:
 1. Po částech, což znamená, že každá část figury je provedena za použití pravidel All 4 Couples CONCEPT. Tedy uděláte All 4 Couples Pass Thru, pak All 4 Couples 1/4 Out, pak All 4 Couples Partner Trade a nakonec All 4 Couples Pass Thru.
 2. Smíšeně, což znamená, že některé části figury jsou provedeny najednou, čímž se dosáhne plynulejšího pohybu. Minete corner pravým ramenem a se svým opposite provedete Pass Thru; 1/4 Out; Trade a pak All 4 Couples Pass Thru.
Pro provedení této figury je preferovaná smíšená metoda.

All 8 versus All 4 Couples
Z pohledu tanečníka je mezi All 8 a All 4 Couples velmi malý rozdíl.

Oba koncepty pracují se dvěma skupinami čtyř tanečníků, používají stejný způsob pohybu a mají ta samá pravidla pro určení koncové formace.

Primární rozdíl je:

 1. All 8 figury obvykle používají hvězdu jako způsob jak se dostat přes střed čtverylky nebo pohybují tanečníky společně po obvodu (jako při All 8 Chase Right), zatímco All 4 Couples figury jsou cítěné jako 'Weave the Ring' a musíte při nich občas minout tanečníky z druhé čtveřice.

Další rozdíly jsou:

 1. All 8 obvykle začíná v obecném Thar, zatímco All 4 Couples z obecné čtverylky (Squared Set).
 2. Při All 8 obvykle začínají všichni s tím, vedle koho zrovna stojí (někoho ze své čtveřice), zatímco při All 4 Couples se obvykle nejdříve všichni minou s nejbližším tanečníkem z druhé čtveřice (se svým 'corner'), aby potkali svého opposite a teprve až s ním začali provádět figuru.

Mnoho callerů má tendenci tyto koncepty zaměňovat.

Viz také All 8 CONCEPT [A2].

CALLERLAB definition for All 4 Couples / All 8 Concepts

Choreography for All 4 Couples Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/all4couples.php?language=czech&level=master
27-May-2024 05:29:53
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL