Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

All 4 Couples Concept [A2]
   (upphovsman okänd)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en generaliserad Static Square eller andra tillämpliga formationer.

All 4 Couples CONCEPT aktiverar alla åtta dansarna att samtidigt göra ett 4-dansare call.

De fyra dansarna på Heads' position arbetar tillsammans för att göra det givna callet medan samtidigt de fyra dansarna på Sides' position arbetar tillsammans för att göra det givna callet.

Dansarna på Head positionen rör sig runt dansarna på Side positionen och vice-versa.

All 4 Couples Right & Left Thru:

Från en Static Square.
 1. Utan att vrida dig, passera Corner med höger axel;
 2. Right Pull By med den dansare du tittar på.
 3. Utan att vrida dig, passera nästa dansare med vänster axel;
 4. Courtesy Turn med din ursprungliga Partner.
Slutar i en Static Square där alla tittar in.

 
före
All 4 Couples Right & Left Thru
 
     
efter
Passera corner med höger axel
 efter
Right Pull By
 efter
Passera nästa dansare med vänster axel
 efter
Courtesy Turn
(klart)

All 4 Couples CONCEPT innehåller:

 1. En uppsättning trafikregler hur man dansar callen; och
 2. En regel för var du skall sluta om slutformationen är en 2x2.

Trafikregelkommentarer:

 • Det givna callet innehåller vanligtvis interaktion tvärs över squaren med dansaren mittemot (t.ex, en Pass Thru, Pull By eller Step To A Wave).
 • Dansare som utför det givna callet rör sig vanligtvis på utsidan av squaren.
 • Trafikregeln för All 4 Couples är en modifierad  'Weave the Ring' rörelse. Se sektionen nedan som heter "Med vilken axel skall jag passera dansare från den andra gruppen om fyra?".
 • En del definitioner för All 4 Couples använder uttryck som 'Face Your Corner och Pass Thru' när de beskriver hur man börjar callet. Detta innebär att du vrider dig 45° för att titta på din Corner, Pass Thru och sedan fortsätta callet. Vi anser att det är att föredra i de flesta fall att inte vrida sig utan istället passera dansarna från den andra gruppen om 4 och vrida dig bara om du skulle göra det i den normala versionen av callet. Dvs, för call som Pass Thru eller Right & Left Thru, börja callet genom att passera din Corner utan att ändra ansiktsriktning (dvs, "utan vridning").
 • All 4 Couples kan också göras medan alla åtta dansarna gör Circle Left. I detta fall, antag normala Couples (Boys är Beaus och Girls är Belles) och gör det givna callet.

Slutpositionkommentarer:

 • Om det givna callet slutar i en 2x2, så slutar All 4 Couples i en generaliserad Static Square där dansarna bredvid varandra håller hand. Dvs, alla slutar som om de vore Ends på Columns.
 • Om det givna callet slutar i en Diamond eller en 1x4 (t.ex, All 4 Couples Pass The Ocean), så slutar All 4 Couples i en generaliserad Thar-formation.

Med vilken axel skall jag passera dansarna från den andra gruppen om 4?

Som en generell regel, passera dansarna från den andra gruppen om fyra med alternerande axel och använd en Weave-The-Ring-rörelse. Till exempel, på All 4 Couples Right & Left Thru, passera den första dansaren med höger axel, passera sedan den tredje dansaren med vänster axel. Emellertid finns det fall där denna strikta regel om att byta axel inte känns riktig så vi föredrar att förfina denna generella regel enligt följande:

 • Om du börjar från en Static Square, passera den första dansaren med höger axel. Till exempel:

  • All 4 Couples Touch 1/4: Passera Corner med höger axel och sedan Touch 1/4.
  • All 4 Couples Left Touch 1/4: Passera Corner med höger axel och sedan Left Touch 1/4.
 • Efter att ha börjat callet passera dansarna från den andra gruppen om 4 med den axel som känns bäst för en Weave-the-Ring-rörelse. Dvs, om du just passerat en dansare från din egen grupp om 4 med höger axel, passera nästa dansare från den andra gruppen om 4 med vänster axel och vice-versa. Detta gäller bara om du passerar dansare på utsidan av squaren. Detta gäller inte om trafikmönstret klart har inside- och outside-dansare (till exempel när inside-dansarna har en Center Star).

  • Från en R-H Thar, på en All 4 Couples (eller All 8) Turn Thru, passera nästa dansare med vänster axel (eftersom du just gjort en Right Turn Thru);
  • Från en L-H Thar, på en All 4 Couples Left Turn Thru, passera nästa dansare med höger axel (eftersom du just gjort en Left Turn Thru).
 • Den hand eller axel med vilken du gjorde Pull By eller Pass Thru med den föregående dansaren i din grupp om 4 bestämmer med vilken axel du skall passera nästa dansare från den andra gruppen om 4. Passera med den andra axeln eftersom du dansar en 'Weave-the-Ring'-rörelse.
 • Följ reglerna ovan så gott du kan men var medveten om att det finns situationer där det är oklart med vilken axel du skall passera (t.ex, All 4 Couples Box the Gnat -- passera Corner med höger axel, Box the Gnat med opposite, backa sedan till en Static Square och passerar med vilken axel???). I sådana situationer, rör dig så mjukt som möjligt till din slutposition och undvik att kollidera med de andra dansarna.

Var slutar callet?

All 4 Couples Pass Thru:

Från en Static Square.
 1. Utan att vrida dig passera Corner med höger axel;
 2. Pass Thru med dansaren du ursprungligen tittade tvärs över squaren.
 3. Du är inte klar än eftersom du inte är 'Ends på Columns'. Du måste nu göra ytterligare en 'Weave the Ring'-rörelse. Utan att vrida dig, passera nästa dansare med vänster axel. Du bör nu vara ett Couple med den dansare som var din Partner vid början av callet.
Slutar i en Static Square där alla tittar ut.

 
 
 
FEL
 
 
RÄTT
 
   
före
All 4 Couples Pass Thru
  (en möjlig slutformation?)
Fastän 'Pass Thru' är klart, är inte slutformationen rätt eftersom dansarna inte är 'Ends på Columns'.
  (klart)
Slutformationen är här rätt. Dansarna bredvid varandra håller hand som om de vore Ends på Columns.

Exempel på trafikmönster:

All 4 Couples Touch 1/4:
Från en Static Square.
 1. Utan att vrida dig, passera Corner med höger axel för att sluta i dennes startposition;
 2. Touch 1/4 med den dansare du tittar på. Det bör vara den dansare du ursprungligen tittade på på tvärsöver squaren.
Slutar i en Static Square där alla håller höger hand.

All 4 Couples 1/4 In:
Från en Static Square.
 1. Utan att vrida dig passera Corner med höger axel.
 2. 1/4 In.
Slutar i en Static Square.

All 4 Couples Turn Thru:
Från en Static Square.
 1. Utan att vrida dig passera Corner med höger axel;
 2. Turn Thru med dansaren du tittar på.
 3. Utan att vrida dig, passera nästa dansare med vänster axel.
Slutar i en Static Square där alla tittar ut.

All 4 Couples Pass The Ocean:
Från en Static Square.
 1. Utan att vrida dig passera Corner med höger axel;
 2. Pass Thru;
 3. Utan att vrida dig, passera nästa dansare med vänster axel;
 4. 1/4 In och Step To A Right-Hand Wave.
Slutar i en R-H Thar.

All 4 Couples Double Star Thru:
Från en Static Square, normala couples.
 1. Utan att vrida dig, passera Corner med höger axel;
 2. Star Thru med den ursprungliga opposite-dansaren. Notera att fastän  Girl använder sin vänstra hand för Star Thru, så passerar hon Boy med höger axel när hon går under bågen;
 3. Passera nästa dansare med vänster axel (eftersom du just passerat med höger axel för Star Thru);
 4. Möt nästa dansare för en Mirror Star Thru.
Slutar i en Static Square där alla tittar ut och alla är half-sashay.

All 4 Couples Spin The Top:
Från en Static Square.
 1. Utan att vrida dig, passera Corner med höger axel;
 2. Right Arm Turn 1/2;
 3. Centers Left-Hand Star 3/4 medan Outsides går upp en kvartscirkel på utsidan.
Slutar i en R-H Thar.

All 4 Couples Square Chain Thru:
All 4 Couples Square Chain Thru är förmodligen det svåraste fallet av All 4 Couples CONCEPT du kommer att möta på A2. I själva verket låg det för många år sedan uttryckligen på C2-listan.
Från en Static Square.

 1. Passera Corner med höger axel;
 2. Right Pull By med dansaren du tittar på.
 3. Passera nästa dansare med vänster axel för att sluta i dennes position och 1/4 In.
 4. Left Arm Turn 1/2 med din ursprungliga Partner.
 5. Centers Right-Hand Star 1/2.
 6. Left Turn Thru (Left Arm Turn 1/2 och Step Thru).
 7. Utan att vrida dig, passera nästa dansare med höger axel. Notera: detta är ett av de fall dansare kan försöka passera med olika axel. Gör ditt bästa för att komma till din slutposition utan att kollidera med de andra dansarna.
Slutar i en Static Square där alla tittar ut.

All 4 Couples Do The Centers Part Of Load The Boat:
Det finns två sätt detta call kan dansas på:
 1. Piecewise, som betyder att varje del av callet använder All 4 Couples CONCEPT. Dvs, gör en All 4 Couples Pass Thru, sen All 4 Couples 1/4 Out, sen All 4 Couples Partner Trade, sen All 4 Couples Pass Thru.
 2. Blended, som betyder att en del delar av callet smälts samman till en mjuk rörelse. Dvs, passera Corner med höger axel för att titta på din opposite, Pass Thru; 1/4 Out; Trade, sedan All 4 Couples Pass Thru.
Blended-metoden är det sätt som är att föredra för att dansa detta call.

All 8 vs. All 4 Couples
Från en dansares ståndpunkt är det liten skillnad mellan All 8 och All 4 Couples.

Båda innebär att två grupper om fyra dansare använder samma trafikmönster och samma regler för hur callet slutar.

Den primära skillnaden är:

 1. All 8 call använder vanligen Stars för att röra sig genom mitten på squaren eller att dansare rör sig tillsammans på utsidan av squaren (som i All 8 Chase Right), medan All 4 Couples call har en 'Weave the Ring'-känsla där du då och då måste passera dansare som arbetar i den andra gruppen om 4.

Andra skillnader är:

 1. All 8 börjar vanligen från en generaliserad Thar, medan All 4 Couples vanligen börjar från en generaliserad Static Square.
 2. All 8 innebär vanligen att alla börjar callet med att arbeta med dansaren bredvid (någon i deras grupp om 4), medan All 4 Couples vanligen innebär att alla passerar den närmaste dansaren från den andra gruppen om 4 (deras 'corner') för att möta opposite-dansaren innan man börjar callet.

Många caller tenderar att använda dessa båda concept helt utbytbart.

Se också All 8 CONCEPT [A2].

CALLERLAB definition for All 4 Couples / All 8 Concepts

Choreography för All 4 Couples Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/all4couples.php?level=master&language=sweden
15-June-2024 20:31:15
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL