Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

3 By 1 Triangle Formation [C2]
   (upphovsman okänd)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

En 3 By 1 Triangle är en 4-dansare formation med följande form:

En 3 By 1 Triangle består av en apexdansare och tre basdansare. Ansiktsriktningen på dansarna ger vanligtvis en generaliserad Tandem-Based Triangle. 3 By 1 Triangles används vanligen från ett "H" eller en generaliserad 1/4 Tag uppställning.

Exempel på 3 By 1 Triangles:

 
   

3 By 1 Triangle Circulate [C2]: Från en 3 By 1 Tandem-Based Triangle. Rör dig framåt till nästa position i din 3 By 1 Triangle, och vänd dig 180° om du rör dig från en apex- till en basposition eller vice versa. Basdansarna som inte rör sig till apexpositionen ändrar inte ansiktsriktning.

R-H 3 By 1 Triangle Circulate:

 
 
före
3 By 1 Triangle Circulate
 efter

I exemplet ovan, måste apexdansaren () och #3 basdansaren () motstå frestelsen att göra en Jaywalk med varandra.
Facing 3 By 1 Triangle Circulate:

 
 
före
3 By 1 Triangle Circulate
 efter

Se också Interlocked 3 By 1 Triangles [C2] och Reshape (The Triangle) [C2].

CALLERLAB definition for 3 by 1 Triangle Formation/Circulate

Choreography för 3 By 1 Triangle Formation

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/3by1triangle.php?language=sweden&level=master
23-May-2024 14:56:10
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL