Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
En 3 By 1 Triangle är en 4-dansare formation med följande form:

En 3 By 1 Triangle består av en apexdansare och tre basdansare. Ansiktsriktningen på dansarna ger vanligtvis en generaliserad Tandem-Based Triangle. 3 By 1 Triangles används vanligen från ett "H" eller en generaliserad 1/4 Tag uppställning.

Exempel på 3 By 1 Triangles:

 
   

3 By 1 Triangle Circulate [C2]: Från en 3 By 1 Tandem-Based Triangle. Rör dig framåt till nästa position i din 3 By 1 Triangle, och vänd dig 180° om du rör dig från en apex- till en basposition eller vice versa. Basdansarna som inte rör sig till apexpositionen ändrar inte ansiktsriktning.

R-H 3 By 1 Triangle Circulate:

 
 
före
3 By 1 Triangle Circulate
 efter

I exemplet ovan, måste apexdansaren () och #3 basdansaren () motstå frestelsen att göra en Jaywalk med varandra.
Facing 3 By 1 Triangle Circulate:

 
 
före
3 By 1 Triangle Circulate
 efter

Se också Interlocked 3 By 1 Triangles [C2] och Reshape (The Triangle) [C2].

https://www.ceder.net/def/3by1triangle.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.