Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

1/4 (or 3/4) Wheel The Ocean | Sea [C3A]
   (Bob Urbasik 1984)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

1/4 Wheel The Ocean | Sea:
Från en L-H Two-Faced Line. Left Cast 1/4 (för att sluta i Facing Couples); Finish Wheel The Ocean | Sea. (Ocean: Belles gör en diagonal Right Pull By; Sea: Belles Walk medan Beaus Dodge.) Slutar i en Mini-Wave Box. (Ocean: R-H Box; Sea: L-H Box.)

3/4 Wheel The Ocean | Sea:
Från en R-H Two-Faced Line. Left Cast 3/4 (för att sluta i Facing Couples); Finish Wheel The Ocean | Sea. Slutar i en Mini-Wave Box.

1/4 (eller 3/4) Wheel The Ocean | Sea är ett 2-delars call.

   
före
1/4 Wheel The Ocean
 efter
Left Cast 1/4
 efter
Belles diagonal
Right Pull By
(klart)
   
före
1/4 Wheel The Sea
 efter
Left Cast 1/4
 efter
Belles Walk, Beaus Dodge
(klart)
   
före
3/4 Wheel The Sea
 efter
Left Cast 3/4
 efter
Belles Walk, Beaus Dodge
(klart)

Kommentarer:
  • 1/4 (eller 3/4) Wheel The Ocean | Sea är samma som Wheel The Ocean | Sea [C2] utom att den första Left Cast (Wheel Around) är 1/4 (eller 3/4) i stället för 1/2.
  • Till skillnad från Wheel The Ocean | Sea, gör alla (inklusive Trailers) den första delen av callet.
  • Cast är alltid åt vänster.
  • Som vid Wheel The Ocean | Sea, är det Belles som alltid går över till den andra sidan.

Wheel The Ocean [C2] (Betty Fricker 1972): Från Couples rygg mot rygg eller Tandem Couples. Leads (eller de som pekas ut) Wheel Around; Belles gör en diagonal Right Pull By. Slutar i en R-H Mini-Wave Box.

Wheel The Sea [C2] (Betty Fricker 1972): Från Couples rygg mot rygg eller Tandem Couples. Leads (eller de som pekas ut) Wheel Around; Belle Walk, Beau Dodge. Slutar i en L-H Mini-Wave Box.

CALLERLAB definition for 1/4 Wheel The Ocean/Sea
CALLERLAB definition for 3/4 Wheel The Ocean/Sea

Choreography för 1/4 (or 3/4) Wheel The Ocean | Sea

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/14wheeltheocean.php?level=master&language=sweden
23-May-2024 20:35:20
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL