Definitions of Square Dance Calls and Concepts
1/4 | 1/2 | 3/4 Top [A1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

1/4 | 1/2 | 3/4 Top -- [A1]
   (upphovsman okänd)
A1:     

Språk: or                 All   
   view (admin)

Från en Thar, en Static Square där alla gjort Face In, eller från andra tillämpliga formationer.

Arm Turn 1/2; Gå framåt (Centers i en Star, Outsides runt på utsidan) i en cirkel för att möta den n-te dansaren, där n = 1 för 1/4 Top, n = 2 för 1/2 Top, eller n = 3 för 3/4 Top.

Slutar i en Thar.

Detta är startformationen
för var och en av de följande:

efter
Arm Turn 1/2

efter
1/4 Top

efter
1/2 Top

efter
3/4 Top

Kommentarer:

  • 1/4 Top, 1/2 Top och 3/4 Top kallas Fractional Tops. De är baserade på callet All Eight Spin The Top [Plus].

    • All Eight Spin The Top, gör alla en Arm Turn 1/2 och går sedan framåt för att möta den fjärde dansaren.
    • 1/4 | 1/2 | 3/4 Top, gör alla en Arm Turn 1/2 och går sedan framåt för att möta den n-te dansaren, där n = 1 för 1/4 Top, n = 2 för 1/2 Top, eller n = 3 för 3/4 Top.
  • Jäkta inte igenom dessa call. I synnerhet därför att dessa call ofta callas i snabb följd (t.ex, 3/4 Top, följt av en 1/4 Top, följt av en 1/2 Top, etc.). Bli inte alltför ivrig och börja på en till Arm Turn 1/2 innan du har hört nästa call.
  • Försäkra dig om att räkna högt eller för dig själv, dansarna du passerar. Räkna till 3 för 3/4 Top; 2 för 1/2 Top, och 1 för 1/4 Top.
  • Den första delen av dessa call är en Arm Turn 1/2. Dvs., om callet är 1/4 Top, försök inte börja med att göra en kvarts vridning.

Ytterligare startformationer för 1/4 Top | 1/2 Top | 3/4 Top

L-H Thar

Facing Circle

Funny Diamonds

JÄMFÖR FÖLJANDE:

Detta är startformationen
för var och en av de följande:

efter
1/4 Top

efter
1/4 Thru

All Eight Spin The Top [Plus]: Från en Thar, en Static Square efter att alla gjort Face In, eller från andra tillämpliga formationer. Arm Turn 1/2; Centers Star 3/4 medan Outsides går upp en kvarts cirkel på utsidan. Slutar i en Thar.

CALLERLAB definition for Fractional Tops

Choreography för 1/4 | 1/2 | 3/4 Top

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/123top.php?level=A1&language=sweden
18-October-2019 08:39:06
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.