Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Zip Code {n} [C2]
   (Holman Hudspeth 1968)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z formace 2 x 4, ve které jsou Centers v Generalized Columns, a z dalších vhodných formací.

Centers 1/4 Out and Run (směrem od středu čtverylky) kolem Outside (kteří se přesunou do středu beze zmeny směru pohledu). Tím se původní Centers dostanou ven a koukají se na sebe. To je Zip Code 1. Ends Pass Thru (Zip Code 2); Ends Bend (Zip Code 3); Ends Pass Thru (Zip Code 4); Ends Bend (Zip Code 5); Ends Pass Thru (Zip Code 6); Ends Bend (Zip Code 7); atd.

Poznámka: Při lichých číslech skončí outsides tak, že se na sebe koukají, při sudých skončí zády k sobě.

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:
   
po
Zip Code 1
 po
Zip Code 1 & 1/2
 po
Zip Code 2
 
     
po
Zip Code 3
 po
Zip Code 3 & 1/2
 po
Zip Code 4
 po
Zip Code 5

Outer Code [obsolete]: Z vhodných formací. Outsides 1/4 In (Outer Code 1) a pokrauje se jako při Zip Code.

Inner Code [obsolete]: Z jakékoliv formace, ve které jsou Centers v 2 x 2. Center 4 Face In (Inner Code 1); Pass Thru (Inner Code 2); Face In (Inner Code 3); etc.

CALLERLAB definition for Zip Code 1-6

Choreography for Zip Code n

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/zipcode.php?language=czech&level=master
13-June-2024 20:22:03
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL