Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Zig-Zag, Zag-Zig [A2]
   (Bill Shymkus a Jack Lasry 1968)
A2:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From a Generalized Tandem (i.e., Tandem Dancers, Facing Dancers, or Back-to-Back Dancers) or other applicable formations. EN: 10
Z formace (obecný) Generalized Tandem (tzn. Tandem Dancers, Facing Dancers nebo Back-to-Back Dancers) a dalších vhodných formací. CZ: 10

Zig-Zag:
Leaders 1/4 Right (Zig) as Trailers 1/4 Left (Zag). EN: 20
Leaders 1/4 Right (Zig), Trailers 1/4 Left (Zag). CZ: 20
A Generalized Tandem ends in a R-H Mini-Wave. EN: 30
Generalized Tandem končí v R-H Mini-Wave. CZ: 30

Zag-Zig:
Leaders 1/4 Left (Zag) as Trailers 1/4 Right (Zig). EN: 40
Leaders 1/4 Left (Zag), Trailers 1/4 Right (Zig). CZ: 40
A Generalized Tandem ends in a L-H Mini-Wave. EN: 50
Generalized Tandem končí v L-H Mini-Wave. CZ: 50

 
před
Zig-Zag
 po
 
před
Zag-Zig
 po

Poznámky:
 • Zig means 1/4 Right; Zag means 1/4 Left. EN: 60
  Zig znamená 1/4 Right; Zag znamená 1/4 Left. CZ: 60
 • From a Generalized Tandem, the caller can give any combination of these two words (i.e., Zig-Zag, Zig-Zig, Zag-Zig, or Zag-Zag). The first word is directed to the Leaders, and the second word is directed to the Trailers. EN: 70
  Z formace Generalized Tandem může říct caller jakoukoliv kombinací těchto dvou slov (tzn. Zig-Zag, Zig-Zig, Zag-Zig nebo Zag-Zag). První slovo je určeno pro Leaders, druhé pro Trailers. CZ: 70
 • Zig-Zag always ends in a Right-hand setup, whereas Zag-Zig always ends in a Left-hand setup. EN: 80
  Zig-Zag vždy končí v pravoruké formaci, zatímco Zag-Zig vždy končí v levoruké formaci. CZ: 80
 • An easy way to think about Zig-Zag is to just turn 1/4 to join Right-hands with the other dancer in your Generalized Tandem. If you do the call in this manner, you don't need to think about whether you're a Leader or a Trailer and whether or not you need to do a 1/4 Right or a 1/4 Left. Alternatively, on Zag-Zig just turn 1/4 to join Left-hands with the other dancer in your Generalized Tandem. EN: 90
  Pro zjednodušení si můžete myslet, že Zig-Zag je otočka o 1/4 tak, abyste se spojili za pravé ruce s dalším tanečníkem ve formaci Generalized Tandem. Pokud budete figuru provádět tímto způsobem, nebudete se muset starat o to, zda jste Leader nebo Trailer a jestli se máte točit doprava nebo doleva. Podobně se při Zag-Zig otočte o 1/4 tak, abyste se spojili za levé ruce s dalším tanečníkem ve formaci Generalized Tandem. CZ: 90
 • To successfully dance calls such as Zig-Zag in real-time, you need to have formation awareness. This involves knowing where you are in the current formation, and your relationship to the other dancers. You should know whether you are a Leader or Trailer, Beau or Belle, End or Center, etc. from any applicable formation. EN: 100
  Úspěšné zatancování Zig-Zag v reálném čase je podmíněno povědomím o formaci. Musíte vědět kde jste v aktuální formaci a jaký je váš vztah k dalším tanečníkům. Ve všech formacích byste měli vědět, zda jste Leader nebo Trailer, Beau nebo Belle, End nebo Center atd. CZ: 100

From a One-Faced Column of 3, the caller could give three words (e.g., Zig-Zag-Zag), in which case the first word goes to #1, the second to #2, and the third to #3. EN: 110
Z formace One-Faced Column of 3 může říct caller tři slova (např. Zig-Zag-Zag). V takovém případě se první slovo určeno pro tanečníka #1, druhé pro #2 a třetí pro #3. CZ: 110

 
před
Zig-Zag-Zag
 po

Similarly, from a One-Faced Column of 4, the caller could give four words. EN: 120
Podobně z formace One-Faced Column of 4 může říct caller čtyři slova. CZ: 120

 
před
Zig-Zag-Zag-Zig
 po

Zig-Zig:
1/4 Right.

Zag-Zag:
1/4 Left.

Sidetrack [C3B] (Tim Scholl 1976):
From applicable formations. Zig-Zag; Counter Rotate 1/4; Roll. This is a 3-part call. EN: 428
Z vhodných formací. Zig-Zag; Counter Rotate 1/4; Roll. Tato figura má tři části. CZ: 428

Single Turn To A Line [C3A]:
From Tandem dancers, Facing dancers, or Back-to-Back dancers. As one movement, Zig-Zag, Step Thru, and turn 1/4 toward your initial turning direction. Ends in a Couple or a Mini-Wave. EN: 344
Z formace Tandem dancers, Facing dancers nebo Back-to-Back dancers. Jako jeden pohyb Zig-Zag, Step Thru, a otočka o 1/4 stejným směrem jako na začátku. Končí v Couple nebo Mini-Wave. CZ: 344

CALLERLAB definition for Zig and Zag

Choreography for Zig-Zag, Zag-Zig

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A2:     

https://www.ceder.net/def/zigzag.php?level=A2&language=czech&action=edit
23-July-2024 14:04:12
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL