Printer friendly version
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicFrequently Asked QuestionsAcademy for Advanced and Challenge Enthusiasts  (AACE)Ceder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsDigital music informationSquare dance linksBande DéssineesLos Olivos Honey BeesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

"Z"-Columns | Lines | Waves Concept -- [C4]
   (autor neznámý)
C4:     

Jazyk:
or           All   
   view (admin)

"Z"-Columns | Lines | Waves jsou tvořené dvěma formacemi "Z" umístěnými vedle sebe tak, aby tvořily zdeformovanou formaci Columns | Lines | Waves. V této zdeformované matici 2 x 4 proveďte daný povel.

Níže jsou zobrazeny nejběžnější typy "Z"-Columns | Lines | Waves:

"Z"-Columns:

 
 
Odtud...   nebo odtud...
 
si myslete si, že pracujete zde.
"Z"-Lines:

 
 
Odtud...   nebo odtud...
 
si myslete si, že pracujete zde.

Rada: Pokud je to potřeba, tak natáhněte ruku před nebo za sebe a dotkněte se sousedícího tanečníka ve zdeformované formaci. Pomůže to ke vzájemné identifikaci, kdo s kým pracuje.

"Z"-Columns Circulate:

 
 
před
"Z"-Columns Circulate
 po

 
 
před
"Z"-Waves In Roll Circulate
 po
"Z"-Lines Detour:

 
 
před
"Z"-Lines Detour
 po

Poznámka: Figury prováděné z "Z"-Columns | Lines | Waves nesmí měnit tvar výsledné formace. Je potřeba ctít výchozí taneční pozice.

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C4:     

https://www.ceder.net/def/zclw.php?language=czech&level=C4
01-August-2021 20:14:53
Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.