Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

"Z"-Columns | Lines | Waves Concept [C4]
   (author unknown) (upphovsman okänd) (autor neznámý)
C4:     

Language: Språk: Jazyk:
  
  
  
 All 
  
   view (admin)

"Z"-Columns | Lines | Waves consist of two "Z"s placed side-by-side to form distorted Columns | Lines | Waves. Work in the distorted 2 x 4 to do the given call. "Z"-Columns | Lines | Waves består av två "Z" placerade sid vid sida för att bilda distorderade Columns | Lines | Waves. Arbeta i den distorderade 2 x 4 för att göra det givna callet. "Z"-Columns | Lines | Waves jsou tvořené dvěma formacemi "Z" umístěnými vedle sebe tak, aby tvořily zdeformovanou formaci Columns | Lines | Waves. V této zdeformované matici 2 x 4 proveďte daný povel.

Shown below are the most common types of "Z"-Columns | Lines | Waves: Nedan visas de mest vanliga typerna av "Z"-Columns | Lines | Waves: Níže jsou zobrazeny nejběžnější typy "Z"-Columns | Lines | Waves:

"Z"-Columns:

 
 
From here... Härifrån... Odtud...   or here... eller härifrån... nebo odtud...
 
Think of working here. Tänk att du arbetar här. si myslete si, že pracujete zde.
"Z"-Lines:

 
 
From here... Härifrån... Odtud...   or here... eller härifrån... nebo odtud...
 
Think of working here. Tänk att du arbetar här. si myslete si, že pracujete zde.

Hint: Reach forward or backward as necessary to touch hands with adjacent dancers in your distorted formation. This helps identify who is working together. Tips: Sträck dig framåt eller bakåt, vad som behövs, för att få handkontakt med dansaren bredvid i den distorderade formationen. Detta gör det lättare att se vilka som jobbar tillsammans. Rada: Pokud je to potřeba, tak natáhněte ruku před nebo za sebe a dotkněte se sousedícího tanečníka ve zdeformované formaci. Pomůže to ke vzájemné identifikaci, kdo s kým pracuje.

"Z"-Columns Circulate:

 
 
before före před
"Z"-Columns Circulate
 
after efter po

 
 
before före před
"Z"-Waves In Roll Circulate
 
after efter po
"Z"-Lines Detour:

 
 
before före před
"Z"-Lines Detour
 
after efter po

Note: "Z"-Columns | Lines | Waves calls must end on footprints. Shape-changing calls are not allowed. Kommentarer: "Z"-Columns | Lines | Waves call måste sluta på "footprints". Shape-changing call är inte tillåtna. Poznámka: Figury prováděné z "Z"-Columns | Lines | Waves nesmí měnit tvar výsledné formace. Je potřeba ctít výchozí taneční pozice.

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell and David Tesař.

 
C4:     

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php?level=C4&action=view&file=zclw.php
15-July-2024 17:16:37
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL