Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

"Z" Concept [C3B]
   (autor neznámý)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Formace "Z" je formace o rozměru 2 x 2, která je v jednom směru posunutá o jednu pozici (offset). (tzn. jedná se o formaci získanou z formace Mini-Wave Box po 1/2 Press Ahead). Pracujte v Offset 2 x 2 a dodržujte/ctěte taneční místa (footprints) této formace.

"Z" Walk & Dodge:

 
před
"Z" Walk & Dodge
 po
 
před
"Z" Walk & Dodge
 po

"Z" Counter Rotate 1/4:

 
před
"Z" Counter Rotate 1/4
 po
 
před
"Z" Counter Rotate 1/4
 po

Poznámky:
  • Všechny povely z formace "Z" musí končit na výchozích tanečních místech (footprints). Povely, které mění tvar formace (shape-changing calls) nejsou dovolené.
  • Buďte opatrní, někdy je velmi těžké vidět správnou formaci "Z". Pamatujte si, že vždycky musí stát dva tanečníci přímo vedle sebe, a přímo před nebo za nimi je další tanečník. To je ten bod zlomu vašeho "Z". Pokud je to potřeba, dotkněte se před sebou nebo za sebou (a trochu do strany) svého partnera ve svém "Z", ale nikdy neodcházejte ze svého místa. Udržovat přesnou pozici je naprosto nezbytné!

Viz také Diagonal Box [C3B], což je formace 2 x 2 posunutá o dvě pozice.

Choreography for "Z" Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/z.php?language=czech&level=master
15-July-2024 14:15:59
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL