Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Triple Star Thru [A1]
   (autor neznámý)
A1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From a Starting Double Pass Thru formation in which the Centers are normal Couples and the Outsides are Half-Sashayed, from a normal Eight Chain Thru formation, or from other applicable formations. EN: 10
Z formace Starting Double Pass Thru, ve které jsou Centers v normálních párech a Outsides v Half-Sashayed, dále z formace normal Eight Chain Thru a dalších vhodných formací. CZ: 10

 1. Those who can Star Thru; EN: 20
  Kdo může Star Thru; CZ: 20
 2. Those who can Mirror Star Thru; EN: 30
  Kdo může Mirror Star Thru; CZ: 30
 3. Those who can Star Thru. EN: 40
  Kdo může Star Thru. CZ: 40

The aforementioned Starting Double Pass Thru formation ends in normal Back-to-Back Lines. EN: 50
Dříve zmíněná výchozí formace Double Pass Thru končí v normálních Back-to-Back Lines. CZ: 50

Z Starting Double Pass Thru:
(the most common starting formation) EN: 60
(nejčastější výchozí formace) CZ: 60

 
     
před
Triple Star Thru
 po
Centers Star Thru
 po
Centers Mirror Star Thru
 po
Star Thru
(hotovo)
Z Eight Chain Thru:

 
     
před
Triple Star Thru
 po
Star Thru
 po
Mirror Star Thru
 po
Centers Star Thru
(hotovo)
Z T-Bone formation:

 
     
před
Triple Star Thru
 po
Those who can EN: 55
Kdo může CZ: 55
Star Thru
 po
Mirror Star Thru
 po
Centers Star Thru
(hotovo)

Poznámky:
 • On both Star Thru and Mirror Star Thru, the Girl goes under the arch. EN: 70
  Jak při Star Thru, tak při Mirror Star Thru prochází dívka pod bránou. CZ: 70
 • Alternate hands. EN: 80
  Střídejte ruce. CZ: 80
 • Triple Star Thru is a Those Who Can movement. You may or may not go a total of 3 hands. You might go 3 hands, or you might only do the first 2 hands, or the last 2 hands. EN: 90
  Triple Star Thrukdo může charakter. Můžete, ale nemusíte jít všechny tři části. Můžete jít tři, první dvě nebo poslední dvě. CZ: 90
 • After each part, you become a Partner with the dancer you were facing. EN: 100
  Po každého části budete mít za partnera toho, na koho jste se na začátku koukali. CZ: 100
 • Star Thru, Double Star Thru, and Triple Star Thru are sex-dependent calls. The call is dependent upon your sex, not your position as a Beau or a Belle. EN: 110
  Star Thru, Double Star Thru a Triple Star Thru jsou figury závislé na pohlaví. Provedení figury je závislé na vašem pohlaví, ne na pozici Beau nebo Belle. CZ: 110
 • Triple Star Thru can not be done if same sex are facing at any time during the call. EN: 120
  Triple Star Thru nemůže být provedeno, pokud by se v kterékoliv části na sebe koukali tanečníci stejného pohlaví. CZ: 120

Star Thru [Basic] (Ed Michl 1960):
From Opposite-Sex Facing Dancers. Boys use Right-hand palm forward as Girls use Left-hand palm forward. Touch hands palm-to-palm, walk forward into the other dancer's starting position, Girls turning under the arch 1/4 to the Left, as Boys turn 1/4 to the Right. Ends in a Couple. EN: 50
Z formace Facing Dancers opačného pohlaví. Boys použijí levou ruku dlaní dopředu, Girls použijí pravou ruku dlaní dopředu. Dotkněte se dlaněmi, krok dopředu na původní místo tanečníka před sebou, Girl se v bráně otočí o 1/4 doleva, Boys se otočí o 1/4 doprava. Končí v Couple (páru). CZ: 50

Mirror Star Thru [NOL]:
Do the mirror image of a Star Thru. That is... From Opposite-Sex Facing Dancers. Boys use Left-hand palm forward as Girls use Right-hand palm forward. Touch hands palm-to-palm, walk forward into the other dancer's starting position, Girls turning under the arch 1/4 to the Right, as Boys turn 1/4 to the Left. Ends in a Couple. EN: 51
Proveďte zrcadlově Star Thru. Tedy... Z formace dvou tanečníků opačného pohlaví koukajících na sebe. Boys použijí levou ruku dlaní dopředu, Girls použijí pravou ruku dlaní dopředu. Dotkněte se dlaněmi, krok dopředu na původní místo tanečníka před sebou, Girl se v bráně otočí o 1/4 doprava, Boys se otočí o 1/4 doleva. Končí v Couple (páru). CZ: 51

Double Star Thru [A1]:
From normal Facing Couples (Boy on Left, Girl on Right). Star Thru; Mirror Star Thru. Ends in Back-to-Back Couples. EN: 52
Z formace normální Facing Couples (Boy nalevo, Girl napravo). Star Thru; Mirror Star Thru. Končí v Back-to-Back Couples. CZ: 52

CALLERLAB definition for Triple Star Thru

Choreography for Triple Star Thru

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/triplestarthru.php?language=czech&action=edit
18-July-2024 04:41:34
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL