Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Triple Diamond Concept [C3A]
   (autor neznámý)
C3A:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

Triple Diamonds consist of three adjacent Diamond formations some of which have positions occupied by phantoms. EN: 10
Formace Triple Diamonds sestává ze tři vedle sebe stojících formací Diamond, a na některých pozicích stojí fantómové. CZ: 10

The two most common types of Triple Diamonds are illustrated below. EN: 20
Dva nejobvyklejší typy Triple Diamonds ilustruje obrázek níže. CZ: 20

Triple Diamonds:

 
 
Regular Triple Diamonds... EN: 30
Obvyklé Triple Diamonds... CZ: 30
  a Point-to-Point Triple Diamonds

Triple Diamonds are analogous to EN: 40
Formace Triple Diamonds je analogická k CZ: 40
Triple Boxes [C1] a Triple Columns | Lines | Waves [C1].

 
před
Triple Diamond Flip The Diamond
 po

Triple Diamond calls are (4 or less)-dancer calls, requiring you to work only with the dancers in your Diamond. For historical reasons, some callers use 8-dancer calls such as Diamond Chain Thru. In this case, each dancer must select one of the other Diamonds to work with. This is accomplished by selecting the Diamond nearest you or, if you are equidistant from both Diamonds, select the Diamond you are facing. In today's nomenclature, the use of 8-dancer calls from Triple Diamonds should be given as 'Triple Diamonds Working Together...EN: 50
Figury prováděné v Triple Diamond jsou pro čtyři a méně tanečníků a zahrnují pouze tanečníky v jednom diamantu. Z historických důvodů mohou někteří calleři použít i figuru pro osm tanečníků, jako třeba Diamond Chain Thru. V takovém případě si každý tanečník musí vybrat jeden z ostatních diamantů, s kterým bude pracovat. Dělá se to tak, že si vyberete diamant, ke kterému jste nejblíž. Pokud to máte na obě strany stejně daleko, tak ten, na který se díváte. V dnešním názvosloví by se figury pro osm tanečníků v Triple Diamonds měly callerovat jako 'Triple Diamonds Working Together...CZ: 50

Triple "Z" CONCEPT [C4]:
Three adjacent "Z" formations. EN: 260
Tři "Z" formace stojící vedle sebe. CZ: 260

Triple "Z"s

 

Viz také Triple formations Working direction CONCEPT [C3B].

CALLERLAB definition for Triple Diamond Concept

Choreography for Triple Diamond Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C3A:     

https://www.ceder.net/def/triplediamond.php?level=C3A&language=czech&action=edit
24-June-2024 00:18:39
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL