Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Trapezoid Formation [C3B]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Trapezoid Formation -- [C3B]
   (upphovsman okänd)
All levels:     

Språk: or              All   
   view (admin)

En Trapezoid är en distorderad 2 x 2 som kan bildas från en normal 2 x 2 efter att två dansare bredvid varandra båda rör sig en matrisposition direkt bort från varandra.

Från en 2 x 4, finns det två Trapezoids. Ends på varje sida arbetar med Centers på den andra sidan i en distorderad Box.

Trapezoid Formation:
 

   
Härifrån...   tänk att du är här...   eller här.

Kommentarer:

  • Trafikmönstret för en del Trapezoid call kan vara hopplösa. AnvändStars om det behövs och försök komma till din slutposition utan att kollidera med någon annan dansare.
  • Call måste sluta på de ursprungliga Trapezoid 'footprints'. Shape-changing call är inte tillåtna.

Trapezoid Couple Up:
 

 
före
Trapezoid Couple Up
 efter

Once Removed Trapezoid Counter Rotate 1/4:
(Detta är mycket svårt, även på C4)
 

 
före
Once Removed Trapezoid
Counter Rotate 1/4
 efter

Se också Magic Line | Wave CONCEPT [C3B] vilket (från Parallel Lines) handlar om samma 'footprints', men dansarna arbetar i en distorderad  Line istället för en distorderad Box.

Choreography för Trapezoid Formation

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/trapezoid.php?level=master&language=sweden
18-April-2019 14:55:57
Copyright © Vic Ceder.  All Rights Reserved.