Vic and Debbie Ceder's Square Dance Resource Net Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicFrequently Asked QuestionsAcademy for Advanced and Challenge Enthusiasts  (AACE)Ceder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsDigital music informationSquare dance linksBande DéssineesLos Olivos Honey BeesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Trapezoid Formation -- [C3B]
   (upphovsman okänd)
C3B:     

Språk:
 
or              All   
   view (admin)

En Trapezoid är en distorderad 2 x 2 som kan bildas från en normal 2 x 2 efter att två dansare bredvid varandra båda rör sig en matrisposition direkt bort från varandra.

Från en 2 x 4, finns det två Trapezoids. Ends på varje sida arbetar med Centers på den andra sidan i en distorderad Box.

Trapezoid Formation:

 
   
Härifrån...   tänk att du är här...   eller här.

Kommentarer:
  • Trafikmönstret för en del Trapezoid call kan vara hopplösa. AnvändStars om det behövs och försök komma till din slutposition utan att kollidera med någon annan dansare.
  • Call måste sluta på de ursprungliga Trapezoid 'footprints'. Shape-changing call är inte tillåtna.

Trapezoid Couple Up:

 
 
före
Trapezoid Couple Up
 efter

Once Removed Trapezoid Counter Rotate 1/4:
(Detta är mycket svårt, även på C4)

 
 
före
Once Removed Trapezoid
Counter Rotate 1/4
 efter

Se också Magic Line | Wave CONCEPT [C3B] vilket (från Parallel Lines) handlar om samma 'footprints', men dansarna arbetar i en distorderad  Line istället för en distorderad Box.

Choreography för Trapezoid Formation

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3B:     

https://www.ceder.net/def/trapezoid.php?level=C3B&language=sweden
28-October-2020 04:43:22
Copyright © 2020 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
Vic and Debbie Ceder's Square Dance Resource Net