Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Trail Off [A2]
   (Jim Gammalo 1962)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en tillämplig 2 x 2 (vanligen en Mini-Wave Box eller Tandem Couples) eller "Z".

Som en rörelse, Leaders stiger om det behövs framåt, Run (180° mot mitten av 4-dansareformationen) och Veer Out medan Trailers stiger om det behövs framåt och Trade (passera med vänster axel om man tittar åt samma håll).

En Icke-T-Bone startformation slutar alltid i en Line. Särkilt då, en Mini-Wave Box slutar i en Two-Faced Line och Tandem Couples slutar i en One-Faced Line.

Från en R-H Mini-Wave Box:

 
 
före
Trail Off
 efter
Från Tandem Couples:

 
 
före
Trail Off
 efter
Från en L-H "Z":

 
 
före
Trail Off
 efter
Från en T-Bone 2 x 2: (används bara på C1 eller högre):

 
 
före
Trail Off
 efter

Kommentarer:
 • Trail Off är en Cross Peel Off. Du måste korsa mitten på din 4-dansareformation för att sluta på End längst bort.
 • När man börjar från Tandem Couples, passera med vänster axel med den andra dansaren i ditt Couple. Detta därför att Trail Off är en Cross Peel Off: Leaders gör en Half Sashay och sedan Peel Off medan Trailers stiger om det behövs framåt, gör en Half Sashay och sedan Peel Off. Naturligtvis när man dansar, gör inte en Half Sashay abrupt och sedan Peel Off. Smält istället samman Half Sashay och Peel Off till en mjuk rörelse.
 • Alla kan göra Roll efter en Trail Off.
 • Från icke-T-Bone formationer, slutar Trail Off alltid i en Line. Dansare som börjar i Tandem slutar som ett Couple, med den ursprungliga Leader som en End på sin resulterande Line och ursprunglig Trailer som Center.
 • Trailers trafikmönster:
  • Om man tittar åt olika håll:
   Extend (om det behövs) & Arm Turn 1/2.
  • Om man tittar åt samma håll:
   Stig framåt (om det behövs) & Partner Trade med vänster axel.

Peel Off [Plus] (Howard Liffick 1962): Från en tillämplig 2 x 2 (vanligen en Mini-Wave Box eller Tandem Couples) eller ett "Z". Som en rörelse, Leaders gör en Flip (180°) bort från mitten på 4-dansare formationen och stiger om det behövs framåt  Trailers stiger om det behövs framåt ovh U-Turn Back genom att vrida sig bort från mitten på 4-dansare formationen. En icke-T-Bone startformation slutar alltid i en Line.

Peel & Trail [A2] (Lee Kopman 1966): Från en tillämplig 2 x 2 eller "Z". Leaders Peel Off medan Trailers Trail Off. En Mini-Wave Box slutar i en Wave; Tandem Couples slutar i en One-Faced Line.

Trail & Peel [C4] (Lee Kopman 1966): Från en tillämplig 2 x 2 eller "Z". Leaders Trail Off medan Trailers Peel Off. En Mini-Wave Box slutar i en Wave; Tandem Couples slutar i en One-Faced Line.

Trail To A Diamond [C2] (Bill Trench 1973): Från en tillämplig 2 x 2 eller "Z". Leaders Trail Off medan Trailers Extend om det behövs och Hinge. En icke-T-Bone startformation slutar i en Diamond.

Trail The Deal [C4] (Vic Andrews 1963): Från en tillämplig 2 x 2 eller "Z". Som en rörelse, Leaders Trail Off och Roll och Step Ahead medan Trailers följer Leaders i Tandem. Slutar i en Single Double Pass Thru (Zero Tag) formation.

Trail The Wave [C4]: Från Parallel Waves. Fullfölj The Tag (Extend två gånger); Trail Off. Slutar i Facing Lines.

CALLERLAB definition for Trail Off

Choreography för Trail Off

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/trailoff.php?level=master&language=sweden
13-June-2024 09:48:46
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL