Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Trail Off [A2]
   (Jim Gammalo 1962)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From an applicable 2 x 2 (usually a Mini-Wave Box or Tandem Couples) or "Z". EN: 10
Z vhodných formací 2 x 2 (obvykle Mini-Wave Box nebo Tandem Couples) nebo "Z". CZ: 10

As one movement, Leaders step forward if necessary, Run (180° toward the center of the 4-dancer formation) and Veer Out as the Trailers step forward if necessary and Trade (passing left-shoulders if facing the same direction). EN: 20
Jako jeden pohyb Leaders krok dopředu, pokud je potřeba, Run (180° směrem ke středu formace čtyř tanečníků) and Veer Out, Trailers krok dopředu, pokud je potřeba and Trade (pokud se koukají stejným směrem, míjejí se levým ramenem). CZ: 20

A Non-T-Bone starting formation always ends in a Line. In particular, a Mini-Wave Box ends in a Two-Faced Line, and Tandem Couples end in a One-Faced Line. EN: 30
Non-T-Bone výchozí formace vždy končí v Line. Konkrétně Mini-Wave Box končí v Two-Faced Line, Tandem Couples končí ve One-Faced Line. CZ: 30

Z R-H Mini-Wave Box:

 
 
před
Trail Off
 po
Z Tandem Couples:

 
 
před
Trail Off
 po
Z L-H "Z":

 
 
před
Trail Off
 po
Z T-Bone 2 x 2:
(used only at C1 or above): EN: 40
(používáno od C1 výše): CZ: 40

 
 
před
Trail Off
 po

Poznámky:
 • Trail Off is a Cross Peel Off. You need to cross the center of your 4-dancer formation to end on the far side. EN: 50
  Trail Off je Cross Peel Off. Musíte jít přes střed své formace čtyř tanečníků a skončit na druhé straně. CZ: 50
 • When starting from Tandem Couples, pass Left-shoulders with the other dancer in your Couple. This is because Trail Off is a Cross Peel Off: Leaders do a Half Sashay then Peel Off as Trailers step forward if necessary do a Half Sashay then Peel Off. Of course, when dancing, don't abruptly do a Half Sashay then Peel Off. Instead, blend the Half Sashay and Peel Off into one smooth movement. EN: 60
  Pokud je výchozí formace Tandem Couples, tanečníci v páru se míjejí levým ramenem. TO je proto, že Trail Off je Cross Peel Off: Leaders dělají Half Sashay a pak Peel Off, Trailers krok dopředu v prípadě potřeby, Half Sashay a pak Peel Off. Samozřejmě při tancování se nedělá náhle Half Sashay a pak Peel Off. Místo toho se Half Sashay a Peel Off spojí do jednoho plynulého pohybu. CZ: 60
 • Everyone can Roll after a Trail OffEN: 70
  Po Trail Off mohou všichni dělat RollCZ: 70
 • From non-T-Bone formations, Trail Off always ends in a Line. Dancers who start in Tandem end in a Couple, with the original Lead dancer ending as an End of the resulting line, and the original Trailing dancer ending as a Center. EN: 80
  Non-T-Bone výchozí formace končí Trail Off vždy v Line. Tanečníci, kteří začínají v tandemu, končí v páru. Původní Leader skončí na konci řady, původní Trailer uprostřed. CZ: 80
 • Trailer traffic patterns: EN: 90
  Způsob zatancování pro Trailer: CZ: 90
  • If facing opposite directions: EN: 100
   Pokud se koukají každý jiným směrem: CZ: 100
   Extend (if necessary) & Arm Turn 1/2. EN: 110
   Extend (pokud je potřeba) & Arm Turn 1/2. CZ: 110
  • If facing the same direction: EN: 120
   Pokud se koukají stejným směrem: CZ: 120
   Step ahead (if necessary) & left-shoulder Partner Trade. EN: 130
   Step ahead (pokud je potřeba) & levým ramenem Partner Trade. CZ: 130

Peel Off [Plus] (Howard Liffick 1962):
From an applicable 2 x 2 (usually a Mini-Wave Box or Tandem Couples) or a "Z". As one movement, Leaders flip away (180°) from the center of the 4-dancer formation and step forward if necessary as the Trailers step forward if necessary and U-Turn Back by turning away from the center of the 4-dancer formation. A Non-T-Bone starting formation always ends in a Line. EN: 347
Z vhodné formace 2 x 2 (obvykle Mini-Wave Box nebo Tandem Couples) a "Z". Jako jeden pohyb Leaders flip away (180°) směrem od středu své formace čtyř tanečníků a krok dopředu, pokud je potřeba, the Trailers krok doptředu, pokud je potřeba a U-Turn Back tak, že se točí směrem od středu své formace. Výchozí Non-T-Bone formace končí vždy v Line. CZ: 347

Peel & Trail [A2] (Lee Kopman 1966):
From an applicable 2 x 2 or "Z". Leaders Peel Off as Trailers Trail Off. A Mini-Wave Box ends in a Wave; Tandem Couples end in a One-Faced Line. EN: 346
Z vhodných formací 2 x 2 a "Z". Leaders Peel Off, Trailers Trail Off. Mini-Wave Box končí ve Wave; Tandem Couples končí ve One-Faced Line. CZ: 346

Trail & Peel [C4] (Lee Kopman 1966):
From an applicable 2 x 2 or "Z". Leaders Trail Off as Trailers Peel Off. A Mini-Wave Box ends in a Wave; Tandem Couples end in a One-Faced Line. EN: 349
Z vhodných formací 2 x 2 a "Z". Leaders Trail Off, Trailers Peel Off. Mini-Wave Box končí ve Wave; Tandem Couples končí ve One-Faced Line. CZ: 349

Trail To A Diamond [C2] (Bill Trench 1973):
From an applicable 2 x 2 or "Z". Leaders Trail Off as Trailers Extend if necessary and Hinge. A non-T-Bone starting formation Ends in a Diamond. EN: 424
Z vhodných formací 2 x 2 a "Z". Leaders Trail Off, Trailers Extend, pokud je potřeba and Hinge. Non-T-Bone výchozí formace končí v Diamond. CZ: 424

Trail The Deal [C4] (Vic Andrews 1963):
From an applicable 2 x 2 or "Z". As one movement, Leaders Trail Off and Roll and Step Ahead as Trailers follow the Leaders in Tandem. Ends in a Single Double Pass Thru (Zero Tag) formation. Cheat: Tandem Trade & Roll, passing left-shoulders if starting from Tandem Couples. EN: 425
Z vhodných formací 2 x 2 a "Z". Leaders Trail Off & Roll and Step Forward, Trailers následuje Leadera jako při Cross Cloverleaf. Končí v Single Double Pass Thru (Zero Tag). CZ: 425

Trail The Wave [C4]:
From Parallel Waves. Complete The Tag (Extend Twice); Trail Off. Ends in Facing Lines. EN: 426
Z formace Parallel Waves. Dodělejte The Tag (Extend Twice); Trail Off. Končí ve Facing Lines. CZ: 426

CALLERLAB definition for Trail Off

Choreography for Trail Off

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/trailoff.php?level=master&language=czech&action=edit
17-June-2024 02:57:45
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL