Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Trade The Wave [Plus]
   (Harry Ed Dunkle 1967)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From a Wave. EN: 10
Z formace Wave. CZ: 10

As one movement, Step Thru, Trade, and Step to an opposite-handed Wave. EN: 20
Jako jeden pohyb Step Thru, Trade a Step do Wave (vlny) za druhou ruku. CZ: 20

Ends in an opposite-handed Wave. EN: 30
Končí ve vlně za druhou ruku. CZ: 30

Z L-H Wave:

 
   
před
Trade The Wave
  half-way  po
Z R-H Wave:

 
   
před
Trade The Wave
  half-way  po

Poznámky:
 • Everyone can Roll after a Trade The WaveEN: 40
  Po Trade The Wave mohou všichni udělat RollCZ: 40
 • Trade The Wave is often preceded with the phrase "take a peek (and)". In this case, dancers stay put and bend forward to take a quick glance at the other dancer in their wave facing the same direction; then they do the call. EN: 50
  Figuru Trade The Wave často předchází fráze "take a peek (and) (vykoukněte a)". V takovém případě zůstanou tanečníci stát, předkloní se a rychle se podívají na toho, kdo se kouká stejným směrem. Pak všichni provedou figuru. CZ: 50
 • Alternatively, you can "point" at the dancer with whom you are to trade. EN: 60
  Alternativně si také můžete ukázat na toho, s kým budete dělat Trade. CZ: 60
 • A right-hand wave becomes a left-hand wave, and vice-versa. EN: 70
  Pravá vlna se stane levou a naopak. CZ: 70
 • Be sure to pass Right-shoulders when doing the Trade. EN: 80
  Při Trade se míjíte Right ramenem. CZ: 80
 • Trade The Wave is equivalent to "Those Facing the same direction Trade with each other" (i.e., a Once Removed Trade). In fact, I originally defined the call this way. However, I realized that the "Step Thru, Trade, and Step to an opposite-handed Wave" definition was better for two reasons: EN: 90
  Trade The Wave je ekvivalentní k "Those Facing the same direction Trade with each other (Trade s tím, kdo se dívá stejným směrem)" (tzn. Once Removed Trade). Popravdě jsem tak figuru původně definoval, nicméně jsem zjistil, že definice "Step Thru, Trade, and Step to an opposite-handed Wave" je lepší ze dvou důvodů: CZ: 90
  1. The half-way formation is a Wave, and not Offset Mini-Waves. EN: 100
   Formace v polovině figury je vlna a ne Offset Mini-Waves. CZ: 100
  2. The starting formation is restricted to a Wave. EN: 110
   Výchozí formace je omezena striktně na Wave. CZ: 110

Partner Trade [Basic]:
From a Mini-Wave or Couple. Walk forward, while turning 180°, to exchange places with the adjacent dancer. When starting from a Couple, pass right-shoulders as you go. A Mini-Wave ends in a Mini-Wave, a Couple ends in a Couple. EN: 97
Z formace Mini-Wave nebo Couple. Jděte dopředu po obloučku tak, abyste si vyměnili místo s tanečníkem vedle sebe. Přitom se otočíte o 180°. Pokud začínáte z Couple, míjíte se pravým ramenem. Formace Mini-Wave končí v Mini-Wave, Couple končí v Couple. CZ: 97

CALLERLAB definition for Trade The Wave

Choreography for Trade The Wave

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/tradethewave.php?language=czech&level=master&action=edit
17-June-2024 12:47:47
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL