Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Trade The Wave [Plus]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Trade The Wave -- [Plus]
   (Harry Ed Dunkle 1967)
Plus:     

Jazyk: or              All   
   edit def

From a Wave. EN: 10
Z formace Wave. CZ: 10

As one movement, Step Thru, Trade, and Step to an opposite-handed Wave. EN: 20
Jako jeden pohyb Step Thru, Trade a Step do Wave (vlny) za druhou ruku. CZ: 20

Ends in an opposite-handed Wave. EN: 30
Končí ve vlně za druhou ruku. CZ: 30

Z L-H Wave:
 

   
před
Trade The Wave
  half-way  po

Z R-H Wave:
 

   
před
Trade The Wave
  half-way  po

Poznámky:

 • Everyone can Roll after a Trade The WaveEN: 40
  Po Trade The Wave mohou všichni udělat RollCZ: 40
 • Trade The Wave is often preceded with the phrase "take a peek (and)". In this case, dancers stay put and bend forward to take a quick glance at the other dancer in their wave facing the same direction; then they do the call. EN: 50
  Figuru Trade The Wave často předchází fráze "take a peek (and) (vykoukněte a)". V takovém případě zůstanou tanečníci stát, předkloní se a rychle se podívají na toho, kdo se kouká stejným směrem. Pak všichni provedou figuru. CZ: 50
 • Alternatively, you can "point" at the dancer with whom you are to trade. EN: 60
  Alternativně si také můžete ukázat na toho, s kým budete dělat Trade. CZ: 60
 • A right-hand wave becomes a left-hand wave, and vice-versa. EN: 70
  Pravá vlna se stane levou a naopak. CZ: 70
 • Be sure to pass Right-shoulders when doing the Trade. EN: 80
  Při Trade se míjíte Right ramenem. CZ: 80
 • Trade The Wave is equivalent to "Those Facing the same direction Trade with each other" (i.e., a Once Removed Trade). In fact, I originally defined the call this way. However, I realized that the "Step Thru, Trade, and Step to an opposite-handed Wave" definition was better for two reasons: EN: 90
  Trade The Wave je ekvivalentní k "Those Facing the same direction Trade with each other (Trade s tím, kdo se dívá stejným směrem)" (tzn. Once Removed Trade). Popravdě jsem tak figuru původně definoval, nicméně jsem zjistil, že definice "Step Thru, Trade, and Step to an opposite-handed Wave" je lepší ze dvou důvodů: CZ: 90
  1. The half-way formation is a Wave, and not Offset Mini-Waves. EN: 100
   Formace v polovině figury je vlna a ne Offset Mini-Waves. CZ: 100
  2. The starting formation is restricted to a Wave. EN: 110
   Výchozí formace je omezena striktně na Wave. CZ: 110

Partner Trade [Basic]:
From a Mini-Wave or Couple. Walk forward, while turning 180°, to exchange places with the adjacent dancer. When starting from a Couple, pass right-shoulders as you go. A Mini-Wave ends in a Mini-Wave, a Couple ends in a Couple. EN: 97
Z formace Mini-Wave nebo Couple. Jděte dopředu po obloučku tak, abyste si vyměnili místo s tanečníkem vedle sebe. Přitom se otočíte o 180°. Pokud začínáte z Couple, míjíte se pravým ramenem. Formace Mini-Wave končí v Mini-Wave, Couple končí v Couple. CZ: 97

CALLERLAB definition for Trade The Wave

Choreography for Trade The Wave

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
Plus:     

https://www.ceder.net/def/tradethewave.php?level=master%C3%83%C2%A2%C3%85%E2%80%99%C3%82%C2%A9uage=czech&langu
age=czech&action=edit
21-October-2019 03:12:34
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.