Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Trade The Wave [Plus]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Trade The Wave -- [Plus]
   (Harry Ed Dunkle 1967)
Plus:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formace Wave.

Jako jeden pohyb Step Thru, Trade a Step do Wave (vlny) za druhou ruku.

Končí ve vlně za druhou ruku.

Z L-H Wave:
 

   
před
Trade The Wave
  half-way  po

Z R-H Wave:
 

   
před
Trade The Wave
  half-way  po

Poznámky:

  • Po Trade The Wave mohou všichni udělat Roll.
  • Figuru Trade The Wave často předchází fráze "take a peek (and) (vykoukněte a)". V takovém případě zůstanou tanečníci stát, předkloní se a rychle se podívají na toho, kdo se kouká stejným směrem. Pak všichni provedou figuru.
  • Alternativně si také můžete ukázat na toho, s kým budete dělat Trade.
  • Pravá vlna se stane levou a naopak.
  • Při Trade se míjíte Right ramenem.
  • Trade The Wave je ekvivalentní k "Those Facing the same direction Trade with each other (Trade s tím, kdo se dívá stejným směrem)" (tzn. Once Removed Trade). Popravdě jsem tak figuru původně definoval, nicméně jsem zjistil, že definice "Step Thru, Trade, and Step to an opposite-handed Wave" je lepší ze dvou důvodů:
    1. Formace v polovině figury je vlna a ne Offset Mini-Waves.
    2. Výchozí formace je omezena striktně na Wave.

Partner Trade [Basic]: Z formace Mini-Wave nebo Couple. Jděte dopředu po obloučku tak, abyste si vyměnili místo s tanečníkem vedle sebe. Přitom se otočíte o 180°. Pokud začínáte z Couple, míjíte se pravým ramenem. Formace Mini-Wave končí v Mini-Wave, Couple končí v Couple.

CALLERLAB definition for Trade The Wave

Choreography for Trade The Wave

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
Plus:     

https://www.ceder.net/def/tradethewave.php?level=PLUS&language=czech
22-October-2019 09:54:56
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.