Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Track 2 [Plus]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Track 2 -- [Plus]
   (Dick Bayer 1976)
Plus:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formace Completed Double Pass Thru.

Beaus (tanečníci vlevo) jdou vnějškem velkým obloukem 3x Column Circulates,
Belles (tanečníci vpravo) jdou 3 Column Circulates vnitřkem.

Končí v Parallel Right-Hand Waves.

   
před
Track 2
  part-way   (hotovo)

Poznámky:

  • Představujte si dva míjející se protijedoucí vláčky.
    • Beaus na vnější koleji;
    • Belles na vnitřní koleji;
  • Ve svém tandemu máte Leadera a Trailera. Trailer může položit ruku na Leaderovo rameno a takto pokračovat. První pár udělá přehnané Partner Trade, ti za nimi je následují a všichni jdou dopředu a skončí v Parallel R-H Waves.
  • Track 2 je ekvivalentní k Tandem Partner Trade & Tandem Touch.
  • Cheat: Leaders Trade, Pass Thru, Trade By, Step To A Wave.

Left Track 2 [NOL]: Udělejte Mirror Image Track 2. Tedy Beaus jdou vnitřkem a Belles vnějškem, míjejí se levým ramenem, končí v Parallel L-H Waves.

Track n [C3B] (Dick Bayer a Gus Greene 1976): Z formace Completed Double Pass Thru. Tandem Partner Trade; Extend n times (krát).

CALLERLAB definition for Track II

Choreography for Track 2

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
Plus:     

https://www.ceder.net/def/track2.php
17-June-2019 00:41:43
Copyright © Vic Ceder.  All Rights Reserved.