Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Swap The Wave [C2]
   (Lee Kopman 1972)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en Wave.

Som en rörelse, Step Thru; resulterande Beaus 1/4 Right & Wheel Thru.

Slutar i Couples rygg mot rygg.

Från en R-H Wave:

 
     
före
Swap The Wave
 efter
Step Thru
 efter
Beaus 1/4 Right
 efter
Beaus Wheel Thru
(klart)
Från en L-H Wave:

 
     
före
Swap The Wave
 efter
Step Thru
 efter
Beaus 1/4 Right
 efter
Beaus Wheel Thru
(klart)

Kommentarer:
 • Slutresultatet av Swap The Wave är samma som om du gjorde 'rear back' (stiger bakåt) och Swap Around, men trafikmönstret är annorlunda.
 • De flesta andra definitionsböcker ger två definitioner för Swap The Wave, beroende på om startformationen är en R-H Wave eller en L-H Wave.
  • Från en R-H Wave, Swap The Wave definieras typiskt som Step Ahead och ursprungliga Ends 'Tag Right'.
  • Från L-H Wave, Swap The Wave definieras typiskt som Centers Turn Thru medan Ends Step Thru.
  Tips: De som har höger hand mot Center på sin Wave gör 'Tag'.

På C4, finns det 2 olika användningar av anything The Wave.

 1. anything The Wave [C4]: Från en Wave. Gör anything callet som om du började från Facing Couples. Några dansare gör 'rear-back' och gör sedan callet. Till exempel: Cross & Turn The Wave, Split Swap The Wave. Denna användning av The Wave används sällan eftersom det vanligtvis är avigt att dansa.
 2. anything The Wave [C4]: Från Parallel Waves. I Tandem Step Thru; gör anything callet.  Anything callet är vanligen en Peel Off rörelse (Peel Off, Trail Off, Peel & Trail, etc.) eller en Cloverleaf rörelse (Cloverleaf, Cross Cloverleaf). När anything callet är en Peel Off rörelse, utelämnas vanligen ordet 'Off' ; på samma sätt när anything callet är en Cloverleaf rörelse, utelämnas vanligen ordet 'leaf'. Denna användning av The Wave har inget att göra med Swap The Wave.

CALLERLAB definition for Swap the Wave

Choreography för Swap The Wave

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/swapthewave.php?language=sweden&level=master
19-June-2024 20:31:31
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL