Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Stretched Box | Column | Line | Wave Concept [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Stretched Box | Column | Line | Wave Concept -- [C2]
   (autor neznámý)
C2:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formace osmi tanečnků (2 x 4 pro Stretched Box; 1 x 8 pro Stretched Column | Line | Wave).

Prohldněte si formaci podl dlouh osy a sprujte tanečnky po dvojicch (sousedc tanečnky). Kad vnitřn dvojice pracuje s nejvzdlenějm venkovnm prem. Figuru skončete tak, e vichni čtyři tanečnci jsou na t vzdlen straně.

Stretched Box:
 

 
Pracujte s těmito
tanečnky, ale...
  proveďte figuru,
jako byste byli tady.

Stretched Column | Line | Wave:
 

 
Pracujte s těmito
tanečnky, ale...
  proveďte figuru,
jako byste byli tady.

Poznámky:

 • Danou figuru mus bt mono provst čtyřmi (nebo mně) tanečnky. Nesm jt o figuru pro osm lid.

  • NApřklad z formace Double Pass Thru: Stretched Box Rotary Spin nen legln, protoe tanečnci z jedn skupiny čtyř lid by museli pracovat s tanečnky z druh skupiny. Podobně z Tidal Wave: Stretched Wave Relay The Shadow nen legln.
  • Stretched Box | Column | Line | Wave identifikuje formaci (tzn. Box, Column, Line, Wave)čtyř tanečnků, kter byla roztrhnuta vejpůl. Tanečnci provedou figuru a zroveň formaci opět smrt k sobě.
  • Slova Stretched Box | Column | Line | Wave nejsou sami o sobě povel a nikdo se při nich nikam nehb.
 • Pokud dan figura můe bt provedena buď čtyřmi nebo osmi tanečnky, proveďte verzi pro čtyři lidi. Napřklad Stretched Box Counter Rotate 1/4, tm Counter Rotate je myleno Split Counter Rotate. Stretched Box Circulate pak bude Split Circulate.
 • Venkovn pr tanečnk uděl figuru normlně (tzn. pracuj na sv straně).
 • Stretched Box | Column | Line | Wave CONCEPT [C2] je jin ne Stretch CONCEPT [C1]. Hledejte v pokynu slova 'Box', 'Column', 'Line', nebo 'Wave.'

 
před
Stretched Box
Counter Rotate 1/4
 po

 
před
Stretched Line Cross Fire
 po

 
před
Stretched Wave Recycle
 po

 
před
Stretched Column
Dixie Style To A Wave
 po

Traffic patterns:

 • Někteř tanečnci provedou nejprve přesun na sprvnou stranu čtverylky a teprve pak provedou figuru. I kdy to můe pomoci v orientaci i proveden, často je takov chovan nepřirozen. Snate se mu vyhnout! Msto toho si myslete, e začnete figuru jako Disconnected a postupně se přesunete na sprvn koncov msto.
 • Z formace Columns by u Stretched Box Peel & Trail: bylo divn, kdyby Centers udělali Substitute (Stable Zoom) a pak vichni Peel & Trail; plynulej proveden by bylo, kdyby Leads udělali Phantom Run and Press Ahead a Trailers Press Ahead and Trade.
 • Z formace Tidal Wave by u Stretched Wave Explode The Wave: bylo divn, kdyby Center 4 udělali Once Removed Half Sashay (fuj!) a pak vichni Explode The Wave; lep je udělat Step Thru; Face In; Centers Pass Thru; vichni Right Pull By.

Vimněte si rozdlu mezi Stretched Box Shakedown a Stretch Shakedown:
 

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

po
Stretched Box Shakedown

po
Stretch Shakedown

Vimněte si rozdlu mezi Stretched Wave Ah So and Stretch Ah So:
 

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

po
Stretched Wave Ah So

po
Stretch Ah So

Stretched Diamond | Triangle CONCEPT [C4]: Z formací Twin Diamonds | Triangles. Začněte figuru v Interlocked Diamond | Triangle, ale skončete na každé straně.

 
před
Stretched Triangle Reshape
 po

Viz také Stretch CONCEPT [C1].

CALLERLAB definition for Stretched (Formation) Concept

Choreography for Stretched Box | Column | Line | Wave Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/stretchedbclw.php?level=C2%C3%83%C6%92%C3%82%C2%A2%C3%83%E2%80%A6%C3%A2%E2%82%AC%E2%
84%A2%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C2%A9uage=germany%C3%83%C2%A2%C3%85%E2%80%99%C3%82%C2%A9uage=czech&language=czech
19-October-2019 09:23:47
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.