Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Stretch Concept [C1]
   (Jim Davis)
C1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z vhodných formací osmi tanečníků.

Proveďte danou figuru pro čtyři tanečníky s tím, že výslední Centers skončí na vzdálenější pozici. Danou figuru musí být možno provést čtyřmi tanečníky.

Dostat se na správnou koncovou pozici je vždy možné tak, že se provede figura ve formaci čtyř tanečníků a pak ti čtyři nejblíže středu provedou vzájemně 'Substitute' tak, že jdou směrem od tanečníků, se kterými figuru prováděli. Aby bylo provedení plynulé, provádí se substituce během provádění figury. Kdy přesně záleží na prováděné figuře.

Poznámky:
  • Výslední Centers se pohybují podél dlouhé osy výsledné formace, jdou přes střed formace osmi tanečníků.
  • Z formace Parallel Two-Faced Lines je Ferris Wheel totéž co Stretch Wheel & Deal.
  • Na C1 je Stretch CONCEPT omezen více méně na figury začínající z Parallel Lines.

Stretch Recycle ( Z formace Parallel R-H Waves ):

 
 
před
Stretch Recycle
 po

Out-Facing Ends udělají s tanečníky vedle sebe normální Recycle, ostatní dělají 'dlouhý' Recycle
(jako Ferris Wheel) a skončí uprostřed na vzdálenější pozici.
Stretch Recycle ( Z formace L-H Tidal Wave ):

 
 
před
Stretch Recycle
 po

Recycle; Centers Half Sashay. Toto použití není na C1 běžné.
Stretch Explode The Wave ( Z formace Parallel R-H Waves ):

 
 
před
Stretch Explode The Wave
 po

Leaders Explode The Wave, Trailers Extend (do Center Wave) and Explode The Wave.
Stretch Explode The Wave ( Z formace R-H Tidal Wave ):

 
 
před
Stretch Explode The Wave
 po

Explode The Wave; Centers Pass Thru.
Stretch Chase Right ( z formace Trade By ):

 
 
před
Stretch Chase Right
 po

Chase Right, ale původní Ends jdou na vzdálenější pozice uprostřed.

Následuje seznam typických figur používaných na C1 se Stretch:

Z formace Parallel Lines | Waves
1/2 Tag Cycle & Wheel Shakedown
2/3 Recycle Explode The Wave Turn & Deal (R-H Two-Faced Lines)
Ah So Recycle Wheel & Deal (Two-Faced Lines)
Z formace Eight Chain Thru
Flutter Wheel Reverse Flutter Wheel
Z formace Trade By
Chase Right | Left

Stretch Cross Fire ( z formace As Couples R-H Wave ):

 
 
před
Stretch Cross Fire
 po

Cross Fire & Slither.
Stretch Linear Cycle ( z formace R-H Tidal Wave ):

 
 
před
Stretch Linear Cycle
 po

Hinge; Leaders Fold; Double Pass Thru; Centers Double Pass Thru; všichni Right Peel Off.
Stretch Cut The Diamond ( z formace R-H Point-to-Point Diamonds ):

 
 
před
Stretch Cut The Diamond
 po

Cut The Diamond; As Couples Slither.

Single Stretch CONCEPT [C4]: Z formace čtyř tanečníků. Proveďte danou figuru pro dva tanečníky a výslední Centers (formace čtyř tanečníků) skončí na vzdálenějším místě.

 
před
Single Stretch Touch 1/4
 po

CALLERLAB definition for Stretch Concept

Choreography for Stretch Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/stretch.php?level=C1&language=czech
25-July-2024 06:41:46
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL