Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

{n} Step(s) At A Time [C3B]
   (Lee Kopman 1978)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Columns.

De första n dansarna Peel Off för att sluta i en Line om n, Step Ahead om nödvändigt för att bilda en Concentric Line om 2n och Bend The Line om 2n medan de andra dansarna Extend (använd Circulates) för att bilda en kompakt formation, Trade och Roll.

n Step(s) At A Time Kan fraktionaliseras i tredjedelar.

Detta är startformationen
för var och en av de följande:
 
     
efter
1 Step At A Time
 efter
2 Steps At A Time
 efter
3 Steps At A Time
 efter
4 Steps At A Time

2 Steps At A Time:

 
     
före
2 Steps At A Time
 efter
First 2 Peel Off
medan Last 2 Circulate
(1/3)
 efter
Outsides Step Ahead
medan Centers Trade
(2/3)
 efter
Outsides Bend The Line
medan Centers Roll
(klart)

Varianter:
  • Magic (Column) 1, 2, 3 Step(s) At A Time.
  • Från Columns om 3.
  • Från Completed Double Pass Thru: 2 Steps At A Time 2/3: Peel Off och Touch för att sluta i en R-H Tidal Wave.

Cross n Step(s) At A Time [C3B]: Första n dansarna Trail Off i stället för Peel Off.

Detta är startformationen
för var och en av de följande:
 
     
efter
Cross 1 Step At A Time
 efter
Cross 2 Steps At A Time
 efter
Cross 3 Steps At A Time
 efter
Cross 4 Steps At A Time

Criss Cross n Step(s) At A Time [C4]: Första n dansarna Trail Off, Step Ahead och (Concentric) Bend The Line om 2n medan de andra Extend för att bilda en kompakt formation och Slither, Trade och Roll.

Choreography för n Step(s) At A Time

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/stepsatatime.php?level=master&language=sweden
14-July-2024 15:23:23
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL