Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Stack The Line [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Stack The Line -- [C2]
   (Jack Lasry)
All levels:     

Jazyk: or              All   
   edit def

From Tandem Couples, Mini-Wave Box, or applicable T-Bone 2 x 2. EN: 10
Z formací Tandem Couples, Mini-Wave Box a vhodných T-Bone 2 x 2. CZ: 10

All 1/4 In; original Leaders move ahead to the dancer in front of them and join R-H while original Trailers adjust sideways as necessary to end in a R-H Mini-Wave Box. EN: 20
Všichni 1/4 In; původní Leaders jdou dopředu k tanečníkovi před sebou a vytvoří s ním pravou mini-vlnu, zatímco původní Trailers v případě potřeby ustoupí stranou a dorovnají se do pravého Mini-Wave Boxu. CZ: 20

A non-T-Bone 2 x 2 ends in a R-H Mini-Wave Box. EN: 30
Končí v pravém Mini-Wave Boxu, pokud není figura prováděna z T-Bone 2 x 2. CZ: 30

Poznámky:

  • Determine if you are a Leader or a Trailer before doing the 1/4 In. EN: 40
    Uvědomte si, zda jste LEader nebo Trailer ještě před tím, než uděláte 1/4 In. CZ: 40
  • From the applicable non-T-Bone setups (Tandem Couples or Mini-Wave Box), Stack The Line is equivalent to Tandem 1/4 In; Tandem Touch (or Tandem Partner 1/2 Tag). EN: 50
    Z vhodných ne T-Bone formací (Tandem Couples nebo Mini-Wave Box) je Stack The Line totéž co Tandem 1/4 In; Tandem Touch (nebo Tandem Partner 1/2 Tag). CZ: 50

Z Tandem Couples:
 

   
před
Stack The Line
 po
1/4 In
 po
original Leaders move ahead
to form a R-H Box
 EN: 60
původní Leaders jdou dopředu
a vytvoří pravý Box
 CZ: 60
(hotovo)

Z R-H Mini-Wave Box:
 

   
před
Stack The Line
 po
1/4 In
 po
original Leaders move ahead
to form a R-H Box
 EN: 60
původní Leaders jdou dopředu
a vytvoří pravý Box
 CZ: 60
(hotovo)

Z L-H Mini-Wave Box:
 

   
před
Stack The Line
 po
1/4 In
 po
original Leaders move ahead
to form a R-H Box
 EN: 60
původní Leaders jdou dopředu
a vytvoří pravý Box
 CZ: 60
(hotovo)

anyone Finish The Stack [C4]:
From Facing Couples. Those designated walk forward to the other half of the Box to join R-H with the opposite non-designated dancer. Non-designated dancers adjust as necessary to form a R-H Mini-Wave Box. Finish The Stack is the last 1/2 of Stack The Line with the designated dancers acting as the original Leads. EN: 569
Z formace Facing Couples. Označení tanečníci jsou dopředu do druhé poloviny boxu tak, aby se chytli do pravé mini-vlny s protějším neoznačeným tanečníkem. Neoznačení tanečníci se v případě potřeby zarovnají, aby výsledná formace byla R-H Mini-Wave Box. Finish The Stack je druhá polovina figury Stack The Line s tím, že označení tanečníci fungují jako původní Leads. CZ: 569

 
před
Boys Finish The Stack
( = Boy)
 po

Reverse Stack The Line [C4]:
From applicable 2 x 2. All 1/4 In; original Trailers move ahead to the dancer in front of them and join R-H as others adjust sideways as necessary to end in a R-H Mini-Wave Box. EN: 916

Viz také Prefer CONCEPT

for a variation of Stack The LineEN: 70
pro variantu Stack The LineCZ: 70

CALLERLAB definition for Stack the Line

Choreography for Stack The Line

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/stacktheline.php?level=master&language=czech&action=edit
21-September-2019 01:13:01
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.