Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Stack The Line [C2]
   (Jack Lasry)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From Tandem Couples, Mini-Wave Box, or applicable T-Bone 2 x 2. EN: 10
Z formací Tandem Couples, Mini-Wave Box a vhodných T-Bone 2 x 2. CZ: 10

All 1/4 In; original Leaders move ahead to the dancer in front of them and join R-H while original Trailers adjust sideways as necessary to end in a R-H Mini-Wave Box. EN: 20
Všichni 1/4 In; původní Leaders jdou dopředu k tanečníkovi před sebou a vytvoří s ním pravou mini-vlnu, zatímco původní Trailers v případě potřeby ustoupí stranou a dorovnají se do pravého Mini-Wave Boxu. CZ: 20

A non-T-Bone 2 x 2 ends in a R-H Mini-Wave Box. EN: 30
Končí v pravém Mini-Wave Boxu, pokud není figura prováděna z T-Bone 2 x 2. CZ: 30

Poznámky:
  • Determine if you are a Leader or a Trailer before doing the 1/4 In. EN: 40
    Uvědomte si, zda jste LEader nebo Trailer ještě před tím, než uděláte 1/4 In. CZ: 40
  • From the applicable non-T-Bone setups (Tandem Couples or Mini-Wave Box), Stack The Line is equivalent to Tandem 1/4 In; Tandem Touch (or Tandem Partner 1/2 Tag). EN: 50
    Z vhodných ne T-Bone formací (Tandem Couples nebo Mini-Wave Box) je Stack The Line totéž co Tandem 1/4 In; Tandem Touch (nebo Tandem Partner 1/2 Tag). CZ: 50

Z Tandem Couples:

 
   
před
Stack The Line
 po
1/4 In
 po
original Leaders move ahead
to form a R-H Box
 EN: 60
původní Leaders jdou dopředu
a vytvoří pravý Box
 CZ: 60
(hotovo)
Z R-H Mini-Wave Box:

 
   
před
Stack The Line
 po
1/4 In
 po
original Leaders move ahead
to form a R-H Box
 EN: 60
původní Leaders jdou dopředu
a vytvoří pravý Box
 CZ: 60
(hotovo)
Z L-H Mini-Wave Box:

 
   
před
Stack The Line
 po
1/4 In
 po
original Leaders move ahead
to form a R-H Box
 EN: 60
původní Leaders jdou dopředu
a vytvoří pravý Box
 CZ: 60
(hotovo)

anyone Finish The Stack [C4]:
From Facing Couples. Those designated walk forward to the other half of the Box to join R-H with the opposite non-designated dancer. Non-designated dancers adjust as necessary to form a R-H Mini-Wave Box. Finish The Stack is the last 1/2 of Stack The Line with the designated dancers acting as the original Leads. EN: 569
Z formace Facing Couples. OznaÄŤenĂ­ taneÄŤnĂ­ci jsou dopĹ™edu do druhĂ© poloviny boxu tak, aby se chytli do pravĂ© mini-vlny s protÄ›jším neoznaÄŤenĂ˝m taneÄŤnĂ­kem. NeoznaÄŤenĂ­ taneÄŤnĂ­ci se v případÄ› potĹ™eby zarovnajĂ­, aby vĂ˝sledná formace byla R-H Mini-Wave Box. Finish The Stack je druhá polovina figury Stack The Line s tĂ­m, Ĺľe oznaÄŤenĂ­ taneÄŤnĂ­ci fungujĂ­ jako pĹŻvodnĂ­ Leads. CZ: 569

 
před
Boys Finish The Stack
( = Boy)
 po

Reverse Stack The Line [C4]:
From applicable 2 x 2. All 1/4 In; original Trailers move ahead to the dancer in front of them and join R-H as others adjust sideways as necessary to end in a R-H Mini-Wave Box. EN: 916

Viz také Prefer CONCEPT

for a variation of Stack The LineEN: 70
pro variantu Stack The LineCZ: 70

CALLERLAB definition for Stack the Line

Choreography for Stack The Line

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/stacktheline.php?language=czech&level=master&action=edit
17-April-2024 07:47:27
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL