Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Single File Recycle | Recoil [C3A]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Single File Recycle | Recoil -- [C3A]
   (upphovsman okänd)
All levels:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Single File Recycle [C3A]: Från en Single Double Pass Thru. Centers agerar Beaus medan Ends agerar Belles för att göra en facing Recycle (dvs, Centers Touch och U-Turn Back åt höger medan Ends Veer Left för att bli Ends på en R-H Wave).

Single File Recoil [C3A]: Från en Single Double Pass Thru. Single File Recycle; Step & Fold. Slutar i en L-H Mini-Wave Box. Detta är ett 2-delars call.

   
före
Single File Recoil
 efter
Single File Recycle
 efter
Step & Fold
(klart)

Single File anything [C4]: Från en 1 x 4 Column (vanligen en Single Double Pass Thru). Gör anything callet där Centers gör det de dansare skulle göra (i 2 x 2 versionen av callet) som först når mitten på denna 2x2 och Ends gör den andra delen av callet.

 
före
Single File Chase Right
 efter

 
före
Single File Flutter Wheel
 efter

 
före
Single File Reverse Flutter Wheel
 efter

Notera: Nuförtiden använder en del caller Single File på call som Dixie Style To A Wave, Dixie Sashay och Dixie Diamond för att specificera att startformationen är en 1 x 4 i stället för en 2 x 2. Historiskt har caller använt termer som On The Double Track eller Each Column.

CALLERLAB definition for Single File Recycle/Recoil

Choreography för Single File Recycle | Recoil

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/singlefilec3.php?level=master&language=sweden
19-October-2019 13:31:17
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.